Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pelestarian dialek dan gastronomi melayu di pahang darul makmur menggunakan pendekatan sistem maklumat geografi (geographic information system ) (gis) 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pemetaan isoglos dialek di johor menggunakan pendekatan geographical information system (gis) 16-10-201715-01-2020 Ketua Projek
pelestarian tamadun melayu di langkawi dan satun, thailand 01-06-201530-11-2018 Penyelidik Bersama
tahap kemahiran bertutur bahasa melayu dalam kalangan pegawai diplomat asing berdasarkan ksbm 24-04-201824-11-2018 Penyelidik Bersama
konstruksi model isoglos bersepadu menggunakan ciri-ciri linguistik 02-11-201530-06-2018 Penyelidik Bersama
peralihan penggunaan bahasa melayu-thai di satun - langkawi: analisis geolinguistik 01-02-201531-01-2017 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
menulis buku untuk ahli kumpulan "linguistik kontemporari" 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
geolinguidtik dan geospatial dialek melayu di perak 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pemetaan isoglos dialek di perak: pendekatan geographical information system (gis) 01-08-201231-01-2015 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan bahasa melayu berasaskan korpus 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemetaan dialek bahasa melayu utara: satu kajian ke atas model struktur ayat tanya 01-10-200831-03-2012 Penyelidik Bersama
kajian linguistik bahasa mendriq (kaum negrito) 01-06-200828-02-2012 Penyelidik Bersama
penyerapan elemen linguistik asing dan kesannya pada perkembangan bahasa melayu 01-01-200830-06-2011 Penyelidik Bersama
penguasaan bahasa melayu di kalangan pelajar sekolah menengah 01-01-200830-06-2010 Penyelidik Bersama
proses pengimbuhan bahasa melayu: suatu kajian linguistik korpus 01-03-200731-10-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006186 24-07-2021 Penyelia