Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembukuan tafsir tuan guru dato’ seri haji abdul hadi awang 01-01-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul braille al-quran bertajwid 01-12-201830-11-2021 Penyelidik Bersama
penulisan tafsir al-quran di malaysia pada abad 21 masihi 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pemikiran haji muhammad said omar dalam tafsir nurul ihsan 01-06-201930-11-2020 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
pembinaan modul terjemahan tafsir al-quran dalam bahasa malaysia kod tangan (bmkt)untuk kegunaan murid kurang upaya pendengaran 19-12-201618-06-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul latihan profesion mutawwif umrah 19-12-201618-12-2018 Ketua Projek
pemuliharaan peradaban islam melalui transliterasi teks melayu jawi tafsir nur al-ihsan 01-08-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
searching for theoretical foundation in linking tawhid and ethics to economics 20-05-201319-05-2016 Penyelidik Bersama
tahap kefahaman ulum hadis di kalangan pengajar-pengajar agama di lembah klang 01-04-201531-03-2016
pembinaan indeks kefahaman tentang fahaman syiah dalam kalangan ahli jawatankuasa masjid di negeri kedah dan cadangan modul kawalan kepada jabatan agama islam kedah 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: muhd. najib bin abdul kadir 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pembinaan indeks wasatiyyah belia islam di malaysia 25-06-201225-12-2013 Penyelidik Bersama
inovasi dalam pengajaran kaedah penyelidikan siswazah fakulti pengajian islam 30-11-201201-12-2013 Penyelidik Bersama
kefahaman islam liberal dan hubungannya dengan kefahaman akidah di kalangan masyarakat islam di selangor 16-05-201115-11-2013 Penyelidik Bersama
pemerkasaan institusi tafsir melayu melalui kajian tahkik dan perumian tafsir nur al-ihsan 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
ialam dan kelestarian alam sekitar (kesedaran masyarakat daerah hulu langat terhadap kelestarian alam sekitar) 08-08-201108-02-2013 Ketua Projek
reaksi institusi islam terhadap fahaman islam liberal di malaysia: kajian terhadap strategi dan pendekatan 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
reconstruction of islamic economic assumptions and theories from al-quran and al-hadith 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
ensklopedia tokoh dan karya dalam tafsir dan hadith 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran tafsir di ipt di selangor 01-09-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
metodologi modenis melayu dalam memahami nas (terjemahan/tafsiran) al-quran al-karim 01-10-200731-12-2009 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia