Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
faktor yang mempengaruhi keterlibatan pelajar dalam pembelajaran dalam talian di persekitaran pandemik covid19. 27-07-202226-01-2024 Penyelidik Bersama
modul nilai diri graduan (ndgad): pembangunan manual sistem mesra pengguna 27-07-202226-01-2024 Penyelidik Bersama
environmental reporting framework for oil palm smallholders and small medium estates (smes) in malaysia 01-09-202131-05-2023 Penyelidik Bersama
pengaruh norma baharu covid19 ke atas tadbir urus koperasi sawit dan kesannya kepada daya inovasi dan prestasi koperasi. 01-10-202031-03-2023 Penyelidik Bersama
pembentukan kerangka kerja konseptual modul nilai diri graduan: menangani isu kebolehpasaran graduan fep. 27-07-202227-01-2023 Ketua Projek
tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi sederhana, kecil dan mikro di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19 01-10-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
pendedahan modal intelek dan kos modal ekuiti: satu perbandingan antarabangsa 22-12-202122-12-2022 Ketua Projek
the dark side of international inter-organisational relationships (iors) 15-10-202115-10-2022 Penyelidik Bersama
corporate governance and investors` reaction-does extended audit report matters? 15-10-202014-04-2022 Penyelidik Bersama
kesaksamaan gender dalam kabinet kerajaan malaysia – cabaran, strategi dan implikasi. 03-12-201902-03-2021 Penyelidik Bersama
politically connected firms, forward looking information and investors perceived risks 01-10-201830-12-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan kerangkakerja tadbir urus risiko berdasarkan teori pihak berkepentingan dan implikasinya terhadap prestasi syarikat 15-08-201714-02-2020 Penyelidik Bersama
model kos ekuiti dari perspektif pemegang taruhan politikal dan pendefinisian semula peranan pendedahan pengurusan risiko menggunakan teknik delphi 15-08-201714-02-2020 Ketua Projek
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
enhancing graduates` employability through impact sourcing initiatives 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
governance, member`s activism and performance of oil palm farmer`s cooperatives 27-12-201631-12-2018 Penyelidik Bersama
strategic csr initiatives and value creation among large malaysian firms 01-08-201431-07-2017 Penyelidik Bersama
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
a grounded approach on the political economy perspective of human capital disclosure 16-12-201315-06-2016 Ketua Projek
longitudinal and cross-sectional analysis on visual image of relation capital information in corporate annual reports 01-12-201329-02-2016 Penyelidik Bersama
upper echelon model of cooperative`s accountability governance 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
value based network - a new model for firms` value creation 04-04-201201-04-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
transformasi eknomi dalam konteks model eknomi baru (meb) 01-08-201130-04-2014 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan dan penerbitan dalam pelaporan dan tadbir urus korporat 01-01-201331-03-2014 Ketua Projek
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :mohamat sabri bin hassan 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pelaksanaan program dwi ijazah kejuruteraan pembuatan dan kejuruteraan industri fkab-fep, ukm dengan ude 01-09-201131-08-2013 Penyelidik Bersama
effectiveness of syariah commitee in malaysian islamic financial institutions in relation to its ethnical and financial performance 08-08-201108-08-2013 Ketua Projek
corporate governance and post_ipo performance of technology companies in malaysia 27-12-201026-06-2013 Penyelidik Bersama
alternative view of theories on leverage 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
development of human capital reporting index and human capital typology for corporate sustainability 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
university good governance index dan penentuan tahap kesediaan ipta 09-07-201010-10-2010 Ketua Projek
information asymmetry, disclosure and cost of capital in firms listed on the main board of bursa malaysia 01-10-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
competitiveness of relationship-based companies 01-10-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
the effect of institutional investors, capital structure and family ownership on disclosure quality of firms listed on mesdaq bursa malaysia 01-11-200630-04-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006299 24-07-2021 Penyelia