Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
wacana kelapa sawit dalam media: analisis teks dan imej (discourse on palm oil in media: texts and image analysis) 15-08-201914-02-2021 Penyelidik Bersama
penilaian kesopanan dan kecekapan pragmatik dalam lakuan bahasa generasi z melayu 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
kerangka standard bahasa melayu : satu penilaian 15-04-202015-10-2020 Ketua Projek
penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan pelajar bukan melayu di sarawak berasaskan ksbm 24-04-201831-03-2019 Penyelidik Bersama
pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand 01-01-201831-03-2019 Penyelidik Bersama
tahap kemahiran bertutur bahasa melayu dalam kalangan pegawai diplomat asing berdasarkan ksbm 24-04-201824-11-2018 Penyelidik Bersama
penyediaan kit ujian kecekapan bahasa melayu sebagai bahasa asing 15-11-201714-11-2018 Penyelidik Bersama
hala tuju dan penandaarasan pengajian bahasa melayu di malaysia 05-10-201704-05-2018 Penyelidik Bersama
pemetaan kreol di melaka dalam kartogram lingo sebagai model bahasa-bahasa terancam dunia 02-11-201530-04-2018 Penyelidik Bersama
menerokai konsep baru ``masuk melayu`` melalui etnolinguistik suku penan muslim dan melayu-melanau sarawak 02-11-201530-04-2018 Penyelidik Bersama
ethnicity and language in the rejang delta, sarawak 01-05-201530-05-2017 Penyelidik Bersama
japanese contribution in malay lexicography 01-04-201631-03-2017 Ketua Projek
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
istilah-istilah dalam teknologi tradisional melayu dan melanau sarawak: kajian etnolinguistik, terminologi, dan pendokumentasian 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
kepupusan bahasa: penerokaan maklumat fosil linguistik di sarawak 01-06-201230-11-2014 Penyelidik Bersama
merekonstruksi zaman moden bahasa melayu: ke arah menghasilkan skema penulisan sejarah bahasa melayu 04-04-201203-10-2014 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan: karim bin harun 01-03-201328-02-2014 Penyelia
inovasi pengajaran dan pembelajaran jarak jauh (ppjj) program pengajian bahasa melayu, ffsk 22-10-201230-01-2014 Ketua Projek
pengelasan baru kata kerja bahasa melayu: satu analisis morfosemantik 01-11-200930-04-2012 Penyelidik Bersama
mengklasifikasi bahasa melanau di sarawak 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
bahasa dan identiti dunia melayu-banjar: kajian rentas geopolitik 01-06-200828-02-2011 Penyelidik Bersama
pembuktian dan pengukuhan teori "the new malay homeland" berdasarkan rekonstruksi dan klasifikasi bahasa iban purba sarawak 01-09-200731-05-2010 Penyelidik Bersama
dialek melayu di selatan makassar: deskripsi dan pemetaan di borneo timur dan sulawesi barat 01-10-200731-12-2009 Penyelidik Bersama
menyempurnakan kosa ilmu dialek dan sastera melayu sarawak: kajian di sungai kemena dan sungai baram, bahagian timur sarawak 01-09-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
kajian sikap berbahasa pantai timur : perubahan dan cabaran 01-03-200730-06-2009 Penyelidik Bersama