Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kesan terapi integrasi sensori terhadap kanak-kanak dengan gangguan spektrum autisme 29-11-201828-11-2022 Ketua Projek
meneroka masalah kemahiran tulisan tangan dalam kalangan kanakÔÇôkanak prasekolah di malaysia 01-11-202031-10-2022 Penyelidik Bersama
- 17-06-202016-06-2022 Ketua Projek
pembinaan modul latihan rakan bimbing dalam meningkatkan fungsi kehidupan harian, penglibatan sosial dan status emosi penghuni rumah jagaan warga emas. 01-09-201931-05-2022 Ketua Projek
malaysian pre-schoolers` school readiness: elucidating socio-economic factors that determine their visual-motor integration and visual perception 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
empowering parents of young children with autism spectrum disorders through early intervention 01-12-201928-02-2022 Penyelidik Bersama
faktor sosioekonomi yang mempengaruhi perkembangan integrasi visual-motor kanak-kanak prasekolah di malaysia 25-07-201924-03-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan kit penilaian skala kemahiran adaptasi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah di malaysia 15-12-201714-03-2021 Ketua Projek
pembangunan buku panduan dan senarai semak kemahiran tulisan tangan dalam kalangan kanak-kanak pra-sekolah dan sekolah rendah tahap satu 15-12-201714-03-2021 Penyelidik Bersama
gangguan pemprosesan sensori: pendekatan sensorimotor 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
kecelaruan spektrum autisme 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
influence of ethnicity and socioeconomic status on parents` perspective of the importance of nutrition for asd: model for nutrition intervention 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
the development of a training package to support active employment among persons with schizophrenia 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
faktor yang mempengaruhi ibu bekerja memberhentikan penyusuan ekslusif bayi 15-12-201715-11-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan kit penilaian skala kemahiran adaptif dalam kalangan kanak-kanak prasekolah di malaysia 25-10-201824-10-2020 Ketua Projek
the development of a training package to support active employment among persons with schizophrenia 11-10-201810-10-2020 Penyelidik Bersama
the developement and validation for assessmnet on preference of participation among 6-12 years pol children in malaysia 28-11-201927-09-2020 Ketua Projek
keberkesanan modul latihan rakan -bimbing untuk mempertingkatkan funsi kehidupan harian, penglibatan sosial dan status emosi penghuni rumah jagaan warga emas 16-09-201715-09-2020 Ketua Projek
pembangunan modul intervensi kecekatan tangan: intervensi permodelan video dan kesannya terhadap prestasi kecekatan tangan dan aktiviti kehidupan harian murid dengan masalah pembelajaran 31-07-201930-07-2020 Ketua Projek
keupayaan pemprosesan deria dan tingkahlaku adaptif dalam kalangan kanak-kanak dengan autisme yang berusia antara 4-6 tahun 15-01-201814-01-2020 Ketua Projek
pembangunan buku panduan dan senarai semak kemahiran tulisan tangan dalam kalangan kanak-kanak pra-sekolah dan sekolah rendah tahap satu 28-12-201727-12-2019 Penyelidik Bersama
hubungan di antara kualiti tidur dalam kalangan ibu bapa dan kualiti tidur kanak-kanak autisme 10-01-201909-07-2019 Penyelidik Bersama
kesahan dan kebolehpercayaan pengukuran pemprosesan sensori (sensory processing measure) versi bahasa melayu untuk digunakan terhadap kanak-kanak dengan gangguan spektrum autisme 26-01-201725-01-2019 Ketua Projek
pembangunan buku panduan kemahiran pengurusan ke tandas, makan kendiri dan pemakaian untuk kanak-kanak berkeperluan khas di malaysia 25-01-201824-01-2019 Ketua Projek
limitasi dalam kemahiran aktiviti kehidupan harian dalam kalangan remaja bermasalah penglihatan: apakah peranan ahli terapi carakerja? 11-01-201810-11-2018 Penyelidik Bersama
development of movement and function assessment kit for children with specific learning disabilities 14-04-201613-04-2018 Penyelidik Bersama
pembangunana manual latihan sistem rakan-bimbing di institusi penjagaan warga emas 16-03-201715-03-2018 Penyelidik Bersama
development of movement and function assessment battery kit (mfab) for movement assessment among children with learning disabilities 01-03-201531-08-2017 Penyelidik Bersama
hubungan antara kemahiran adaptif kanak-kanak spektrum autisme dengan kualiti hidup ibubapa 22-02-201721-08-2017 Ketua Projek
perbandingan aktiviti fizikal antara kanak-kanak autisma dan kanak-kanak perkembangan tipikal 22-01-201721-08-2017 Penyelidik Bersama
metacognitive self-regulated learning and sensory integrative approaches for children with autism spectrum disorder 19-03-201518-03-2017 Ketua Projek
development of chair based exercise for patient with heart failure (malay version) 01-12-201330-11-2016 Penyelidik Bersama
impact of the dir/ floortime home-based intervention program on parents and children with autism spectrum disorder (asd) 28-04-201627-10-2016 Ketua Projek
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kesahan dan kebolehpercayaan skala lawton aktiviti instrumen harian (iadl) terhadap warga tua di institusi terpilih di lembah klang 15-01-201514-11-2015 Ketua Projek
pembangunan dan penilaian kit panduan lengkap perkembangan kanak-kanak prasekolah 29-01-201528-10-2015 Ketua Projek
kesahan dan kebolehpercayaan alat saringan masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar prasekolah di setapak, kuala lumpur 18-12-201417-10-2015 Penyelidik Bersama
integrating a structured academic service learning module into the rehabilitation sciencesundergraduate curriculum using an outreach community service 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
adaptive skills in children with autistic spectrum disorders: parents/caregivers perspective 01-02-201129-02-2012 Ketua Projek
- 15-11-2019 Penyelia