Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
materialising digitalization as sustainability-oriented innovation capabilities among malaysian smes: a management control perspective 15-10-202014-10-2022 Ketua Projek
factors influencing biogas production adoption behaviour in palm oil mills 15-09-202014-09-2022 Ketua Projek
pembentukan sistem pengukuran prestasi strategik sebagai keupayaan integrasi bagi menyokong pembangunan ketangkasan organisasi 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
perakaunan pengurusan strategik: aplikasi perniagaan 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
cost and price determination for hotel services 01-06-201729-06-2018 Penyelidik Bersama
kawalan dan pengurusan kewangan untuk projek penternak ikan patin di pulau manis 01-06-201729-06-2018 Penyelidik Bersama
sistem pengukuran prestasi pemangkin prestasi pekerja kerja pensyarah- kajian di universiti penyelidikan awam 01-06-201729-06-2018 Ketua Projek
peranan sistem pengurusan prestasi mampan dan pencapaian strategik organisasi pembuatan malaysia: suatu pendekatan kitaran hayat organisasi 01-08-201430-04-2017 Penyelidik Bersama
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
penyelidikan dan penerbitan berkualiti dalam akauntibiliti dan kawalan pengurusan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
sales activity in managerial accounting course for bba students: an effective teaching and learning tool 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
eco-control practices and performance in environmentally sensitive industries 11-05-201510-05-2016 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penyelidikan dan penerbitan berkualiti dalam akauntabiliti dan kawalan pengurusan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan dan penerbitan dalam pelaporan dan tadbir urus korporat 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :amizawati bt. mohd amir 01-03-201328-02-2014 Penyelia
the influence of organizational characteristics and government policy on performance measurement system 21-06-201120-12-2013 Ketua Projek
performance measurement system design in service organization in service organization - an organizational life cycle perspective 01-03-201131-08-2013 Ketua Projek
strategic pricing of acedemic programs at malaysia institutes of higher learning 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
kajian bagi penyediaan activity based costing (abc) 09-07-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
performance measurement system from organizational 01-11-200930-04-2011 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006485 22-12-2021 Penyelia