Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer. 15-11-201714-03-2019 Penyelidik Bersama
kaedah penterjemahan kata kerja bantu daripada bahasa arab ke bahasa melayu dalam penterjemahan karya sastera 16-05-201316-05-2016 Penyelidik Bersama
pengukuhan kemahiran bertutur bahasa arab melalui aktiviti lakonan (tamthil) 01-07-201331-10-2015 Ketua Projek
bagaimana e-transelate boleh menjana perkembangan kemahiran menulis bahasa arab dalam kalangan pelajar fpi 01-06-201230-06-2014 Penyelidik Bersama
pengolahan silibus kursus py1142 menggunakan al-istima` wa al-fahm menggunakan perisian `lecture maker` 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur dan mendengar menggunakan makmal bahasa 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
penilaian penguasaan pelajar dalam kemahiran bertutur bahasa arab melalui penghasilan bahan multimedia 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
pembentukan modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab melalui al-qur'an untuk orang awam di malaysia 16-05-201115-05-2013 Penyelidik Bersama
teknik membaca sq3r dan penerapannya dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa arab 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan kemahiran membaca kosa kata nama selepas al-jar dan zarf dalam teks arab melalui bacaan al-quran 01-04-201131-03-2013 Ketua Projek
penilaian semula modul kursus bahasa arab fakulti pengajian islam, program eksekutif dan program pengajian berterusan di pusat kembangan pendidikan (pkp), ukm 01-06-201031-05-2011 Penyelidik Bersama