Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
- 01-10-201731-03-2020 Ketua Projek
pembinaan garis panduan penterjemahan makna al-quran ke bahasa malaysia 16-10-201731-12-2019 Penyelidik Bersama
resilient community in smart and sustainable campus 01-02-201811-11-2019 Penyelidik Bersama
projek pembangunan dasar pendidikan rabbani kelantan 01-08-201731-07-2019 Penyelidik Bersama
penggunaan hadis-hadis haraki dalam gerakan dakwah di malaysia 01-05-201631-10-2017 Penyelidik Bersama
sahih al-bukhari dan sahih muslim: terjemahan dan fawa’id 01-02-201531-01-2017 Penyelidik Bersama
fiqh siasah tuan guru abdul hadi awang dalam politik kontemporari muslim di malaysia 01-01-201631-12-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam yang berimpak tinggi 15-06-201530-09-2016 Ketua Projek
pembinaan modul terjemahan al-qur`an dalam bahasa etnik melanau: kajian terhadap surah al-fatihah dan juz amma 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
assessment of ukm learning outcomes 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks kefahaman tentang fahaman syiah dalam kalangan ahli jawatankuasa masjid di negeri kedah dan cadangan modul kawalan kepada jabatan agama islam kedah 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam yang berimpak tinggi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penyelidikan `manhaj wasatiyyah pemikiran dr. yusuf al-qaradhawi` 01-11-201331-10-2014 Penyelidik Bersama
sains dalam a-quran 01-08-201131-07-2014 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: mazlan bin ibrahim 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pembinaan indeks wasatiyyah belia islam di malaysia 25-06-201225-12-2013 Ketua Projek
kefahaman islam liberal dan hubungannya dengan kefahaman akidah di kalangan masyarakat islam di selangor 16-05-201115-11-2013 Penyelidik Bersama
pemerkasaan institusi tafsir melayu melalui kajian tahkik dan perumian tafsir nur al-ihsan 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan modul tasawuf islam dalam menangani krisis mental di kalangan pesakit mental di hospital tanjung rambutan ulu kinta perak dan keberkesanannya 06-06-201105-06-2013 Penyelidik Bersama
ialam dan kelestarian alam sekitar (kesedaran masyarakat daerah hulu langat terhadap kelestarian alam sekitar) 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
reaksi institusi islam terhadap fahaman islam liberal di malaysia: kajian terhadap strategi dan pendekatan 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
aplikasi takhrij hadith terhadap disertasi sarjana di fakulti pengajian islam dari tahun 2007 hingga 2009 01-06-201031-01-2012 Penyelidik Bersama
ensklopedia tokoh dan karya dalam tafsir dan hadith 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
penilaian kurikulum pendidikan islam sekolah menengah agama negeri dan rakyat 01-10-200730-06-2010 Penyelidik Bersama
metodologi modenis melayu dalam memahami nas (terjemahan/tafsiran) al-quran al-karim 01-10-200731-12-2009 Ketua Projek
salah tanggapan terhadap hadith-hadith yang masyhor dalam masyarakat melayu: kajian sumber dan penilaian semula 01-11-200630-04-2009 Penyelidik Bersama