Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
pemantapan bahasa arab pelajar program pengajian arab dan tamadun islam melalui medium muaskar lughawi 01-02-201830-04-2018 Penyelidik Bersama
praktis perkamusan arab klasik, moden dan kontemporari menggunakan pendekatan etimologi dan morfologi 01-08-201431-01-2016 Penyelidik Bersama
pemurnian fakta sejarah dalam fiksyen penulisan novel berasaskan sejarah islam di malaysia 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
aplikasi web 2.0 dalam pengajaran dan pembelajaran subjek terjemahan arab-melayu-arab di fpi 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks kepercayaan komunikasi interpersonal silang budaya dalam kalangan pelajar asia barat ukm 06-06-201105-06-2013 Ketua Projek
inovasi, penilaian dan penambahbaikan 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
pembentukan modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab melalui al-qur'an untuk orang awam di malaysia 16-05-201115-05-2013 Penyelidik Bersama
meningkat kualiti kursus-kursus di fpi melepasi aras ketiga bloom taxonomy 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
perkembangan kelas menengah muslim dan peminggiran ekstremisme 01-10-201031-03-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan teori terjemahan islam dalam konteks penterjemahan arab-melayu di malaysia 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan teknik baru dalam pembelajaran bahasa arab di sekolah-sekolah menengah malaysia: gabungan antara penggunaan call dan tafl 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan model peperiksaan kelayakkan bahasa arab bagi pelajar malaysia ke ipt di timur tengah 08-08-201108-11-2012 Penyelidik Bersama
inovasi dalam latihan perguruan pengajaran bahasa arab berasaskan komponen motivasi 01-11-200930-04-2012 Penyelidik Bersama
sumbangan peradaban arab-islam terhadap masyarakat melayu di malaysia 01-06-200831-12-2011 Penyelidik Bersama
pelaksanaan reader's theatre dalam kursus bahasa arab: penambahbaikan dan buku panduan praktikal 01-06-201030-11-2011 Penyelidik Bersama
penilaian dan penambaikan sistem penilaian subjek pz6013 bahasa arab pengukuhan 1 di jabatan pengajian arab dan tamadun islam fpi, ukm 01-06-201031-05-2011 Ketua Projek
ujian kelayakan bahasa arab siswazah: analisa item dan pewujudan bank item 30-06-201029-05-2011 Penyelidik Bersama
kamus sebagai alat bantu kepada penterjemah arab-melayu-arab: satu analisis kritis terhadap kamus arab-melayu dan melayu-arab di malaysia 01-01-200731-03-2010 Penyelidik Bersama