Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
rangkaian keusahawanan belia wanita berkeperluan khas 01-05-201931-10-2020 Penyelidik Bersama
visualisation based-fusion technologies through vison and mobile devices for integrating computational thinking with english across stem (i-comel) to enhance open data readiness tajuk program : fusion technologies for stem education in schools to enhance 01-09-201731-08-2020 Penyelidik Bersama
pemerkasaan jaringan penyelidikan sinergi pusat kepelbagaian pendidikan dengan agensi luar 01-10-201830-06-2020 Penyelidik Bersama
penentuan tahap tanggungjawab syariah terhadap muslim autisme 03-07-201930-05-2020 Penyelidik Bersama
a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics 15-08-201714-02-2020 Penyelidik Bersama
rangkaian keusahawanan belia wanita berkeperluan khas 01-05-201931-12-2019 Penyelidik Bersama
tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi 01-05-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
comel : integrating english through computational thinking across stem 01-09-201531-08-2018 Penyelidik Bersama
strategi konsultasi kebolehpasaran kerja pelajar oku dan keluarga di dalam p&p pelajar pendidikan khas 01-08-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
inovasi dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pelaksanaan pendidikan inklusid untuk kanak-kanak berkeperluan khas di sekolah 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan model persekitaran pembelajaran untuk pelajar pintar yang tidak mencapai tahap 01-11-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
pelaksanaan pendidikan inklusif untuk kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan kerangka pengajaran untuk kreativiti dan pengajaran kreatif 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
ketelibatan murid bekeperluan khas di sekolah 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pembinaan pangkalan data dan profil pelajar pintar cerdas di malaysia 01-03-201028-02-2011 Penyelidik Bersama
ciri pelajar pintar cerdas di malaysia: satu kajian tinjauan 01-03-201028-02-2011 Ketua Projek
keberkesanan program kesenian ke atas pembentukan jati diri kebangsaan pelajar pintar cerdas 01-03-201028-02-2011 Penyelidik Bersama
penjejakan keperluan sistem sokongan psikologikal dan kaunseling dalam kalangan pelajar pintar cerdas 01-03-201028-02-2011 Penyelidik Bersama
keberkesanan program pengayaan berasaskan jeri ke atas perkembangan kognisi, emosi, rohani dan sosial pelajar pintar cerdas 01-03-201028-02-2011 Penyelidik Bersama
penggunaan dan pengurusan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum permainan pendidikan awal kanak-kanak 01-09-200730-11-2009 Penyelidik Bersama
meningkatkan literasi emosi di kalangan remaja menggunakan kurikulum secara infusi dan difusi 01-03-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
profile and prevalance of children with multiple exceptionalities in malaysia 01-03-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
pembinaan inventori strategi pembelajaran bahasa melayu dan bahasa inggeris pelajar cemerlang 01-11-200631-03-2009 Penyelidik Bersama
the development of a web-based ecological assessment of childs' readiness to school 01-12-200631-10-2008 Penyelidik Bersama