Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
survey on job seeking and working experiences among the hard of hearing and deaf community in kuala lumpur and selangor 27-06-201926-06-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian persepsi pertuturan perkataan tidak bermakna bahasa mandarin 28-03-201927-04-2021 Penyelidik Bersama
audiological outcome and speech performance in children with multiple disabilities post cochlear implant 11-04-201910-04-2021 Penyelidik Bersama
the clinical characteristic of pre lingual cochlear implant recipients 24-01-201923-01-2021 Penyelidik Bersama
common words and phrases used by speech therapists with deaf caregivers during speech therapy session 30-01-202029-09-2020 Penyelidik Bersama
common words and phrases used by audiologists with deaf patients and caregivers during audiology sessions 30-01-202029-09-2020 Penyelidik Bersama
the interactive & automated hearing screening device (i-ahead): from lab to market 01-06-201731-08-2020 Ketua Projek
development and standardization of malaysian mandarin nonsense word test 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
an evidence-based approach to overcoming barriers to early identification and intervention of hearing loss in children 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
masalah pendengaran dalam kalangan bakal jemaah umrah di kuala lumpur 28-02-201927-02-2020 Ketua Projek
kesan konteks linguistik terhadap persepsi bunyi pertuturan dalam ayat di kalangan pemakai implan koklea dewasa 10-01-201909-01-2020 Penyelidik Bersama
improving informational counseling delivery to parents of hearing impaired children: changing the conversation from the ear to the brain” 10-01-201809-01-2020 Penyelidik Bersama
the benefits of paediatric bilateral cochlear implant users in ukm 05-04-201804-08-2019 Penyelidik Bersama
mainstream school readiness for hearing-impaired children with cochlear implants 01-01-201730-06-2019 Ketua Projek
auditory performance in early implanted children with cochleovestibular malformation & cochlear nerve deficiency 29-03-201828-03-2019 Penyelidik Bersama
pencapaian auditori dan pertuturan -bahasa jangka panjang kanak-kanak dengan malformasi kokleovestibular pengguna implan koklea 15-03-201814-03-2019 Ketua Projek
memprofil dan mengukur pencapaian kanak-kanak implan koklea yang mempunyai malformasi kokleovestibular 25-01-201824-01-2019 Ketua Projek
memprofil dan mengukur pencapaian kanak-kanak implan koklea yang mempunyai malformasi kokleovestibular 25-01-201824-01-2019 Ketua Projek
kualiti hidup keluarga kanak-kanak pengguna alat bantu dengar, implan koklea dengan kokleovestibular normal dan tidak normal 28-12-201727-12-2018 Ketua Projek
pembinaan ujian persepsi pertututran bahasa mandarin untuk kanak-kanak cina: 2 hingga 3 tahun di malaysia 26-01-201725-01-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian persepsi pertuturan bahasa mandarin untuk kanak-kanak cina muda: 4 hingga 6 tahun di malaysia 29-12-201628-12-2017 Penyelidik Bersama
hasil audiologi dalam kalangan kanak-kanak pralingual pengguna implan koklea di bawah kementerian kesihatan malaysia 15-10-201514-10-2017 Ketua Projek
developing arabic phonetics modules for malay children with cochlear implant 01-10-201430-09-2017 Ketua Projek
determination of real-ear-to-coupler difference (recd) values among healthy young children 01-08-201431-07-2017 Penyelidik Bersama
adaptasi soal selidik auditori littlears ke dalam bahasa melayu 17-12-201516-10-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
meningkatkan penerbitan kumpulan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
physical activity and sedentary behavior among undergraduates in school of rehabilitation sciences, faculty of health sciences ukm 30-07-201529-07-2016 Penyelidik Bersama
long term outcomes of ukm cochlear implant programme among the paediatric implantees 13-11-201412-05-2016 Penyelidik Bersama
a contactless sensing system for extramural monitoring of muscle activity 01-08-201322-02-2016 Penyelidik Bersama
development prototype of the automated & interactive hearing screening kit 01-02-201331-01-2016 Ketua Projek
perbandingan antara nilai gandaan pengganding yang dijana oleh first-fit dengan yang diukur dalam telinga 29-01-201528-11-2015 Penyelidik Bersama
profil perbandingan fungsi vestibular di kalangan pengguna implan koklea dan subjek normal 25-06-201224-06-2015 Penyelidik Bersama
faktor kelewatan pemasangan implan koklea dalam kalangan kes hilang pendengaran pralingual program implan koklea kebangsaan, kementerian kesihatan malaysia (kkm) 14-08-201413-04-2015 Ketua Projek
strengthening research in hearing speech & language 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
integrating a structured academic service learning module into the rehabilitation sciencesundergraduate curriculum using an outreach community service 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
profil hasil audiologi dan radiologi implan koklea di kalangan individu yang mempunyai saraf koklea hypoplasia 12-01-201412-08-2014 Ketua Projek
mengenal pasti masalah pembelajaran asas al-quran dalam kalangan individu bermasalah pendengaran 25-06-201224-06-2014 Ketua Projek
enhancement of the automated hearing screening kit 01-10-201201-04-2014 Ketua Projek
meningkatkan kefahaman dan perkhidmatan pendengaran, pertuturan dan bahasa golongan yang mengalami kesikaran komunikasi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
effective methologies for innovative health care devices development and commercialization 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: cila bt. umat 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kualiti hidup pemakai implan koklea dewasa dan orang yang signifikan kepada mereka 01-08-201231-05-2013 Ketua Projek
pendengaran, pertuturan dan bahasa 01-01-201231-12-2012 Ahli Kumpulan
acoustic characterisation of al-quran phonemas produced by hearing impaired children with a cochlear implant 08-08-201107-08-2012 Ketua Projek
kesahihan ujian saringan pendengaran dengan menggunakan kit alat saringan pendengan automatik dan interaktif 01-02-201031-12-2011 Ketua Projek
kebolehpercayaan dan kesahan ujian persepsi pertuturan bahasa mandarin 12-07-201031-03-2011 Ketua Projek
automated, interactive hearing screening kit 01-10-200730-06-2010 Ketua Projek
factors affecting auditory performance of severely and profoundly hearing-impaired children following cochlear implantation 01-04-200831-03-2010 Ketua Projek
factors affecting auditory performance of severely and profoundly hearing-impaired children following cochlear implantation 01-08-200731-03-2010 Ketua Projek
the maturation of central audiotory system and its relationship with speech perceptin performance in children with cochlear implants 01-08-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
the maturation of the central auditory system and its relationship with speech perception performance of children with cochlear implants 01-04-200801-03-2010 Penyelidik Bersama
measuring changes in classroom and auditory performance following the use of edulink system in children with auditory processing disorders 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama