Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
ukm mobile app 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
aplikasi web lawatan maya ukm (ukm virtual tour) 01-01-201731-12-2017 Penyelidik Bersama
a service dominat requirements elicitation approach for desigining value centred e-services 01-12-201430-11-2017 Penyelidik Bersama
bidding agent algorithm using islamic utility function based on the “wustdo” concept 01-07-201431-12-2016 Ketua Projek
memperkasa projek kejuruteraan perisian melalui pertandingan inovasi perisian microsoft imagine cup 01-07-201331-12-2015 Ketua Projek
pembangunan program lonjakan penyelidikan dan penerbitan kumpulan pengatucaraan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
adaptasi persekitaran pertandingan pengaturcaraan atas talian dalam meningkatkan kemahiran pengaturcaraan 01-07-201331-03-2015 Penyelidik Bersama
pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar (pbp) untuk pengukuhan kemahiran penyelesaian masalah dalam kursus pengaturcaraan 22-10-201221-04-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan program lonjakan penyeliikan dan penerbitan kumpulan pengaturcaraan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan program lonjakan penyelidikan, penerbitan dan pendidikan ftsm 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: norleyza binti jailani 01-03-201328-02-2014 Penyelia
framework and architecture for programming educational services on the cloud 06-06-201105-06-2013 Penyelidik Bersama
a holistic famework and architecture for a syariah compliant online auction 20-08-201019-02-2013 Ketua Projek
pembangunan & pengujian perisian sistem pengurusan penyeliaan projek akhir program sarjana muda sains komputer 01-04-201130-09-2012 Penyelidik Bersama
improving object-oriented programming assignment to motivate students to program 01-07-201030-06-2012 Penyelidik Bersama
new reference model for the development of e-marketplaces based on the service dominant logic 01-08-200931-01-2012 Penyelidik Bersama
intelligent desktop for college students 01-07-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
network management tool 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
rekabentuk dan pembangunan sistem pengurusan dan pemantauan projek akhir program sarjana muda sains komputer 01-08-200931-10-2010 Penyelidik Bersama
block-based programming system for adaptive software development environment 01-10-200730-09-2010 Penyelidik Bersama
pendekatan pair-programming dalam pengajaran dan pembelajaran kursus pengaturcaraan 01-07-200930-06-2010 Penyelidik Bersama
abstraction refinement framework for verifying secure electronic transaction protocols 01-11-200631-10-2009 Penyelidik Bersama
location-based service for public transportation system 01-12-200631-10-2008 Ketua Projek
development of electronic marketplace for efficient bidding in wood-based products industry 01-12-200631-10-2008 Penyelidik Bersama