Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
membangun skrip dokumentari jejak rasul 2022 15-07-202214-07-2023 Penyelidik Bersama
pendidikan islam di kelantan era british 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
komuniti cam dalam masyarakat melayu kelantan mempengaruhi atau dipengaruhi? 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
kerangka pendidikan pengajian islam berpacukan revolusi perindustrian ke-4 15-12-201914-12-2022 Penyelidik Bersama
notions of captivity in arab, malay and persian travel narratives 01-10-201930-09-2022 Penyelidik Bersama
penerokaan konsep dan pembinaan model i-scp (islamic spiritual combat power) bersendikan kekuatan tempur ketenteraan uthmaniyyah 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
pembaharuan khalifah hisham bin abd al-malik demi survival kerajaan bani umayyah 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
ulama di negeri sembilan jasa dan sumbangan 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
pengaruh agama islam dalam perjuangan kemerdekaan malaysia 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
peranan ulama dalam perjuangan kemerdekaan malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w 02-11-201501-05-2018 Penyelidik Bersama
pemantapan bahasa arab pelajar program pengajian arab dan tamadun islam melalui medium muaskar lughawi 01-02-201830-04-2018 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentari ‘ulama nusantara’ oleh primeworks studio, tv3 10-05-201308-11-2016 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentari `ulama nusantara` oleh primeworks studio, tv3 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
pemugaran pengajaran dan pembelajaran sejarah dan tamadun islam era andalusi menerusi web lostislamichistory.com 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan dan pelaksanaan modul `sejarah ketenteraan islam` di institusi latihan dan kefahaman islam (ilmi), angkatan tentera malaysia 25-06-201224-12-2014 Penyelidik Bersama
pemurnian fakta sejarah dalam fiksyen penulisan novel berasaskan sejarah islam di malaysia 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan e-kandungan dalam p&p sejarah dan tamadun islam di alam melayu 30-06-201230-06-2014 Penyelidik Bersama
model interaksi antara tamadun berpusatkan nilai teras tamadun islam 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :izziah suryani bt. mat resad @ arshad 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pembinaan e-kandungan bagi pelajar modul sejarah dan tamadun islam berdasarkan dokumen arkib 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pembelajaran berasaskan web dalam pemantapan pengajian sejarah dan tamadun islam era andalusia 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
sejarah dan tamadun islam di malaysia: satu kajian terperinci untuk membangunkan modul bagi kursus pppj 1223 (sehjarah islam di malaysia) 01-04-201131-03-2013 Ketua Projek
keunggulan ketenteraan uthmaniyah: penerapan dan pemantapan dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) bidang sejarah dan tamadun islam di fakulti pengajian islam 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
perkembangan kelas menengah muslim dan peminggiran ekstremisme 01-10-201031-03-2013 Penyelidik Bersama
penempatan ejen british di terengganu pada 1909-1919m, satu kajian terhadap peranan ejen bristish dalam proses pembaratan pemerintahan traditional melayu-islam 01-03-201128-02-2013 Ketua Projek
hubungan turki uthmaniyah-johor : kajian dari aspek sejarah 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
perkembangan idea sejarah di kalangan sejarahwan arab-islam pada abad pertengahan 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
pemeribumian sains dalam tamadun islam 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
penjanaan inovasi sains rabi'i islam menerusi dialog antara tamadun 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penerokaan fakta sejarah dalam hubungan dawlah uthmaniyah dan masyarakat melayu 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penggunaan teks arab klasik di kalangan pelajar dalam pengajian sejarah dan tamadun islam di fpi 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
sumbangan peradaban arab-islam terhadap masyarakat melayu di malaysia 01-06-200831-12-2011 Penyelidik Bersama