Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
menjadi penulis: kanak-kanak dan kreativiti 10-09-202009-03-2021 Penyelidik Bersama
brain on poverty: identifying the neural activity of decision-making in poverty individuals 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan setminda dan atribusi psikologi dalam meningkatkan daya saing pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi 01-09-201731-08-2020 Ketua Projek
kajian penentuan konsentrasi pencemaran bau dan polisi pelaksanaan pengukuran pencemaran bau di malaysia 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan dan pemerkasaan sahsiah, set-minda dan daya saing pelajarfssk ukm 01-08-201831-01-2020 Penyelidik Bersama
memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk) 16-04-201815-10-2019 Penyelidik Bersama
keberkesanan community rehabilitation program for drug addicts (crpd) dalam meningkatkan motivasi, efikasi diri, penentuan kendiri dan kualiti hidup bekas penagih dadah 01-06-201830-07-2019 Penyelidik Bersama
kajian kemahiran komunikasi berkesan dan komunikasi merentas budaya dalam kalangan sukarelawan sukan sea ke-17 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan sistem pemilihan personel holistik_tech (sistem pph-techs) 01-06-201731-08-2018 Penyelidik Bersama
penilaian semula kesahan model pemilihan appika dan pembangunan appika secara pengkomputeran 01-03-201631-05-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan psikometrik waufaktor sukarelawan sukan sea 2017 02-01-201731-03-2018 Penyelidik Bersama
virtual reality system for training in aerospace manufacturing (viristam) 01-11-201431-10-2017 Penyelidik Bersama
konteks literasi visual praktis ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan 01-09-201531-08-2017 Penyelidik Bersama
jaminan pekerjaan dan kewangan, sokongan sosial, keagamaan dan hubungannya dengan kesejahteraan psikologi: satu perbandingan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
psychogeography of malaysia`s major cities through literature and ethnography 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
penerbitan kumpulan penyelidikan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan modul kaunseling kelompok pembangunan personaliti, pengurusan kemurungan, penghargaan kendiri, kesunyian dalam kalangan remaja hamil luar nikah 16-12-201316-06-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan semula komuniti ke arah pertumbuhan pasca trauma (ptg), daya tahan, kemahiran daya tindak dan pengurusan isu psikologi-sosial 01-04-201530-04-2016 Penyelidik Bersama
value inculcating program (vip) 01-11-201429-02-2016 Penyelidik Bersama
neural patterns during true memory, false memory and intentional deception in juvenile delinquents: an exploratory study 20-05-201319-02-2016 Ketua Projek
employment uncertainty and insecurity 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembinaan satu model untuk memahami tingkah laku devian penyalahgunaan internet (cyberloafing) di tempat kerja 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
pembikinan penulis kreatif dalam kalangan kanak-kanak 04-04-201203-07-2014 Penyelidik Bersama
exploring the cognitive and perceptual processes in reading among malaysian readers 21-06-201121-06-2014 Penyelidik Bersama
gender realities: interdisciplinary modes of analysis 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
insecurity & well being : empowerment of human capital 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
analisis pengesahan fakor inventori personaliti ipip (intenational personality item pool): implikasi dalm prses pemilihan pekerja 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: rozainee khairudin 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pola profil psikologi general pra-merdeka dan pasca-merdeka 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian personaliti lima faktor untuk pemilihan personel dan kesesuaiannya dalam konteks tempatan 27-12-201026-06-2013 Penyelidik Bersama
kajian generasi y anggota tudm 15-09-201215-03-2013 Penyelidik Bersama
kefungsian keluarga pengherotan kognitif dan ketahanan diri (resilin) dalam kalangan keluarga klien cure & care rehalibitation centre (crcc) dan kilinik cure & care (c & c) 13-09-201213-02-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan 25 aset remaja 01-10-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan satu model baru tentang ingatan manusia 20-08-201019-08-2012 Ketua Projek
generation of false memory in young adult and children 01-03-201129-02-2012 Ketua Projek
kefungsian dan kohesi keluarga, kesihatan mental dan gaya kognitif remaja delinkuen 01-10-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
meningkatkan kesejahteraan psikologi, keupayaan berfikir warga tua yang mengalami dementia (nyanyuk) 01-10-200731-01-2010 Ketua Projek
pengalaman awal dan kesihatan mental pelacur di malaysia 01-12-200631-05-2009 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia