Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
the divergence of malay-nes of toponyms at kecamatan mandau and pinggir in bengkalis, riau, indonesia. 27-04-202326-04-2024 Penyelidik Bersama
pembangunan insrumen pembentukan korpus web bahasa melayu 01-10-202231-12-2023 Penyelidik Bersama
kajian impak risalah mpob terhadap pekebun kecil kelapa sawit: satu analisis kebolehbacaan di sabah 10-10-201909-07-2022 Penyelidik Bersama
wacana persekitaran daripada perspektif ekolinguistik 01-04-202130-06-2022 Ketua Projek
isu dalam linguistik 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
- 01-10-202030-09-2021 Penyelia
wacana kelapa sawit dalam media: analisis teks dan imej (discourse on palm oil in media: texts and image analysis) 15-08-201914-02-2021 Penyelidik Bersama
terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
transformasi linguistik malaysia selepas enam dekad merdeka: introspeksi sikap dan penguasaan bahasa kebangsaan warga greater kl 16-10-201715-10-2020 Ketua Projek
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
pembentukan model leksikal bahasa perundangan dalam perbilangan adat 02-11-201502-02-2018 Ketua Projek
gagasan imperialisme linguistik dan isu jatidiri: pengujian ke atas dialek negeri sembilan 01-12-201428-02-2017 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
menulis buku untuk ahli kumpulan "linguistik kontemporari" 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan bahasa melayu berasaskan korpus 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bahasa melayu untuk kedutaan asing 01-06-201231-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: mohammad fadzeli bin jaafar 01-03-201328-02-2014 Penyelia
bahasa, persuratan melayu dan linguistik (analisis wacana saintifik bahasa melayu) 13-07-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
tinjauan rintis lingua franca di sempadan malaysia-thailand berdasarkan model sosiolinguistik 21-06-201120-12-2013 Ketua Projek
membangunkan model pemula sapaan dalam lakuan bahasa permohonan: pendekatan sosiopragmatik 20-08-201020-08-2013 Penyelidik Bersama
membina model bahasa doktor-pesakit: analisis berdasarkan teori domain 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
pemerian semula dialek negeri sembilan berdasarkan dialektologi sosial bandar 15-03-201014-09-2012 Penyelidik Bersama
mesej dakwah umdat al-muhtajin dalam penghayatan agama masyarakat melayu di nusantara: ke arah pembinaan modul pengajaran dakwah 01-01-200831-12-2010 Penyelidik Bersama
speech acts in a formal domain: politeness, competence and sociocultural values 01-10-200731-12-2009 Penyelidik Bersama
aksen bahasa kebangsaan : realiti, identiti, dan integrasi 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia