Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
integrative multisensory modality to reverse cognitive frailty among older adults 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
rehabilitasi psikologi terhadap golongan ekstremis di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
keberkesanan program wesihat terhadap kualiti hidup dalam kalangan warga emas 14-09-201713-09-2020 Penyelidik Bersama
the relationship between frailty, cognitive function and performance in instrumental activities of daily ling (iadl) among frail older adults in selangor 30-05-201929-12-2019 Ketua Projek
pengetahuan, sikap dan amalan mengelakkan jatuh di kalangan warga emas sihat h-care ukm 14-11-201913-12-2019 Ketua Projek
program wesihat untuk meningkatkan kualiti hidup dalam kalangan warga emas: perkongsian pintar dengan pusat aktiviti warga emas 15-11-201814-11-2019 Penyelidik Bersama
hubungan diantara ketidakupayaan dan kemurungan dalam kalangan warga tua yang lemah di selangor 10-01-201909-09-2019 Ketua Projek
aras aktiviti fizikal dan kualiti hidup di kalangan pelajar kolej tun syed nasir, ukm 11-01-201810-11-2018 Ketua Projek
kesahan dan kebolehpercayaan borang threshold assessment grid versi bahasa melayu dalam kalangan golongan dewasa di kuala lumpur 30-11-201729-07-2018 Ketua Projek
kesahan dan kebolehpercayaan national eye institute visual functioning questionnaire-25(vfq-25) versi bahasa melayu di kalangan golongan dewasa yang mempunyai masalah penglihatan yang kronik di kuala lumpur 16-11-201715-07-2018 Ketua Projek
kesan pendidikan kesihatan terhadap pengetahuan, sikap dan tingkah laku pemilihan makanan jajan sihat di sekolah dalam kalangan pelajar sekolah indonesia kuala lumpur 26-10-201725-04-2018 Ketua Projek
work related occupational disorders among malaysian fire fighters 01-07-201431-12-2017 Penyelidik Bersama
pengetahuan dan sikap pelajar tahun akhir terapi carakerja di institusi pengajian tinggi seluruh malaysia terhadap senaman terapeutik 26-01-201725-09-2017 Ketua Projek
tahap pengetahuan, sikap dan amalan tentang terapi senaman dalam kalangan pegawai perubatan yang berkhidmat di hospital kuala lumpur 24-11-201623-09-2017 Ketua Projek
tahap pengetahuan, sikap dan amalan tentang terapi senaman dalam kalangan pengamal fisioterapi di hospital kerajaan di sekitar lembah klang 23-02-201722-09-2017 Ketua Projek
pengetahuan , kepercayaan dan altruistik terhadap transplantasi organ dalam kalangan pelajar fakulti perubatan ukm kkl 13-10-201612-07-2017 Ketua Projek
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
hubungkait antara obesiti, tekanan pekerjaan, dan kadar kecederaan dalam kalangan ahli bomba di semenanjung malaysia 18-12-201417-10-2015 Ketua Projek
kesahan dan kebolehpercayaan alat saringan masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar prasekolah di setapak, kuala lumpur 18-12-201417-10-2015 Ketua Projek
a predictive model for determination of sarcopenia among elderly people in malaysia 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
pemantapan projek pts 2012 gugusan kesihatan 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
membentuk piawai pendidikan klinikal pelajar program terapi carakerja fskb 01-07-201031-12-2012 Penyelidik Bersama
partial endocrine deficiency syndromes and development of an oxidative status device for the aging men 01-07-200930-06-2012 Penyelidik Bersama
penyediaan pengisian subjek kesihatan seksual dan reproduktif untuk wanita kurang upaya sebagai subjek baru dalam kurikulum pengajian sarjana muda terapi carakerja 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
evaluation of an exercise and nutrition intervention programme among elderly malays with sarcopenia 01-02-200928-02-2012 Ketua Projek
lecture delivery effectiveness of fskb ukm lecturer's 01-07-200930-09-2011 Penyelidik Bersama
the influence of nutrition and dietary factors on mild cognitive impairment among older people in malaysia 01-10-200731-08-2011 Penyelidik Bersama
assessing and promoting self-accountability in year 2 fskb students 18-08-200931-07-2011 Penyelidik Bersama
penilaian keberkesanan intervensi kesihatan terhadap penduduk kundang ulu, muar, johor 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
evaluation of nutrition intervention programme to improve anorexia and sarcopenia in elderly people 01-11-200831-01-2011 Penyelidik Bersama