Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
modul intervensi bagi mendepani gejala gantung tidak bertali (gtb) dalam kalangan wanita 01-02-201830-04-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer. 15-11-201714-03-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul terjemahan al-qur`an dalam bahasa etnik melanau: kajian terhadap surah al-fatihah dan juz amma 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan laman sesawang kemahiran mendengar bahasa arab (maharat istima` al-fahm): mendokong dasar e-pembelajaran di ukm 01-06-201031-12-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan dan penilaian modul pembelajaran kemahiran bahasa arab di luar bilik kuliah 01-06-201031-05-2011 Penyelidik Bersama