Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
peranan ejen dalam perkahwinan sindiket merentasi sempadan serta kawalan terhadapnya: pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang syariah di malaysia. 15-08-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
mekanisme undang-undang dalam memerangi dan mencegah ekstremisme di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
penilaian kebolehpercayaan (reliability) keterangan pakar di malaysia 01-05-201630-04-2018 Penyelidik Bersama
pembentukan modul subjek undang-undang jenayah bagi sekolah-sekolah menengah di malaysia 01-07-201431-03-2017 Penyelidik Bersama
pembentukan kerangka perundangan bagi mencegah perbuatan ragging (deraan) dalam institusi pendidikan di malaysia 01-12-201430-11-2016 Penyelidik Bersama
memperkasakan korpus undang-undang melalui penyelidikan dan penerbitan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
literasi undang-undang 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian mengenai daya maju klinik bantuan guaman ukm dalam memberikan khidmat dan prasarana mediasi kepada komuniti 01-09-201431-08-2016 Ketua Program
pembinaan modul bagi hukuman alternatif kepada pesalah syariah dalam undang-undang jenayah syariah di malaysia 16-12-201315-12-2015 Penyelidik Bersama
penentuan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (problem based learning / pbl) terbaik dalam kursus undang-undang keterangan i (uk 4073) di fakulti undang-undang ukm 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): ahmad azam bin mohd. shariff 01-01-201431-03-2015 Penyelia
pengajaran penulisan pendapat undang-undang (legal opinion writing) yang sistematis sebagai kaedah pengajaran dan penilaian dalam subjek undang-undang kekeluargaan islam di fuu 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
penggunaan kaedah simulasi melalui mock trial dalam kursus uk 4133 undang-undang keterangan dan prosedur di mahkamah syariah 1 di fakulti undang-undang: ke arah melatih kemahiran pengemukaan keterangan di kalangan pelajar. 01-07-201331-12-2014 Ketua Projek
kaedah `problem based learning` (pbl) dalam penderafan dokumen kontrak undang-undang sekuriti islam 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :ahmad azam bin mohd. shariff 01-03-201328-02-2014 Penyelia
penerapan kaedah client counseling sebagai pengajaran berasaskan masalah dalam subjek syariah di fakulti undang-undang ukm 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
memperkasakan prosedur dan kapasiti dalam sistem keadilan: kajian ke atas siasatan kes jenayah syariah di jabatan agama islam wilayah persekutuan (jawi) 08-08-201107-08-2012 Ketua Projek
memantapkan borang keizinan pesakit: kajian kes di pusat perubatan ukm 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penilaian berhubung kesesuaian pengaplikasian akta 15-06-201115-10-2011 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006858 05-10-2020 Penyelia