Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
keseragaman dan harmonisasi undang-undang persaingan asean 10-09-202009-03-2021 Ketua Projek
keseragaman dan harmonisasi undang-undang persaingan asean 10-09-202009-03-2021 Penyelidik Bersama
pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia. 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
legal analysis on the rights, duties and obligations of frim as a unesco world heritage site 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
approved permit (aps) in malaysia: potential issues and challenge under competition act 2010 18-08-201618-02-2017 Penyelidik Bersama
memperkasakan korpus undang-undang melalui penyelidikan dan penerbitan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian mengenai daya maju klinik bantuan guaman ukm dalam memberikan khidmat dan prasarana mediasi kepada komuniti 01-09-201431-08-2016 Penyelidik Bersama
kajian penyelesaian pertikaian melalui proses mediasi percuma di klinik bantuan guaman ukm 03-03-201431-08-2016 Penyelidik Bersama
penggubalan perjanjian kolektif (collective agreement) yang sesuai untuk industri perfileman tempatan 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): safinaz bt. mohd. hussein 01-01-201431-03-2015 Penyelia
pembangunan kod amalan proses dalaman universiti untuk pencapaian indeks prestasi utama universiti penyelidikan 01-06-201130-06-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: safinaz bt. mohd. hussein 01-03-201328-02-2014 Penyelia
memperkas subjek undnag-undang pembangunan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran: memenudi kehendak realiti globalisasi dan integriti program 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
research on the awareness of plagiarism amongst ukm students 01-04-201131-03-2013 Ketua Projek
pembangunan pelan jaminan kualiti ukm 15-07-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
the legal limits of tying and bundling of products or services under competition law 08-08-201107-08-2012 Ketua Projek
transformasi mekanisme penyelesaian pertikaian ke arah keadilan sosial. 01-12-200931-05-2012 Penyelidik Bersama
the protection of intangible heritage in malaysia: a study of cultural ownership and safeguard measures 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
projek pemacu kajian keberkesanan penggabungan sistem pengurusan kualiti iso ppp-pps 15-07-200914-01-2012 Penyelidik Bersama
kajian kebolehpercayaan input pelajar untuk maklum balas sistem penilaian pengajaran kursus (sppk) 15-07-200914-01-2012 Penyelidik Bersama
isu dalam transaksi komersial: undang-undang dan penguatkuasaan 01-06-200830-11-2010 Penyelidik Bersama
legal protection of biotechnological patents and biological materials 01-11-200631-10-2008 Penyelidik Bersama