Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
undang-undang media dan persaingan: isu dan cabaran semasa 01-05-202331-12-2023 Ketua Projek
- 11-01-202110-04-2023 Ketua Projek
development of an operating manual for competition law compliance for businesses in malaysia 15-12-202014-03-2023 Penyelidik Bersama
initial coin offering (ico)- the impact of it for legal and business sustainability 01-10-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
garis panduan pewarisan harta intelek dalam islam 01-10-202030-09-2022 Penyelidik Bersama
accessing the efficiency of regulatory framework for society 5.0 15-12-201914-12-2021 Ketua Projek
literasi perundangan media baharu dalam kalangan belia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
legal analysis on the rights, duties and obligations of frim as a unesco world heritage site 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
kajian impak sosial dalam pembangunan governans bersepadu wakaf pendidikan tinggi negara melalui statut wakaf dan bank wakaf 01-01-201430-06-2017 Penyelidik Bersama
50 tahun persekutuan malaysia: pencapaian, cabaran dan masa depan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
memperkasakan korpus undang-undang melalui penyelidikan dan penerbitan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
legal analysis of biodiversity and biotechnology related issues 15-06-201530-09-2016 Ketua Projek
pengkomersilan hasil penyelidikan universiti di malaysia dengan menggunakan pemasaran secara online (atas talian) 01-10-201430-09-2016 Penyelidik Bersama
accessing the efficacy of open innovation for synthetic biology inventions 01-07-201430-06-2016 Ketua Projek
developing a comprehensive toolkit for undertaking regulatory impact analysis (ria) in legal research 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
a legal framework of synthetic biology for malaysia 01-11-201331-10-2015 Ketua Projek
legal analysis of biodiversity and biotechnology related issues 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
lonjakan bidang kajian asia barat dalam penerbitan berimpak tinggi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
cabaran pembangunan dalam integrasi asean - aspek perundangan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam situasi universiti penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): zinatul ashiqin binti zainol 01-01-201431-03-2015 Penyelia
evolusi konflik etnik & pengagihan ekonomi dalam pemerkasaan kesepaduan sosial sejak merdeka: perspektif perundangan 01-08-201231-07-2014 Penyelidik Bersama
reviewing the provision on access to forest produce under the forestry act 1984 15-09-201314-05-2014 Ketua Projek
the feasibility of adopting a us bayh-dole act like provisions for malaysia 15-09-201314-05-2014 Ketua Projek
legal analysis of biodiversity and biotechnology related issues 01-01-201331-03-2014 Ketua Projek
pemerkasaan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam kerangka lonjakan universiti penyelidikan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
memperkasa penyelidikan asia barat 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: zinatul ashiqin binti zainol 01-03-201328-02-2014 Penyelia
memperkasakan penyelidikan asia barat 01-01-201331-12-2013 Penyelidik Bersama
legal analysis of academic entrepreneurship 06-06-201105-06-2013 Ketua Projek
strategic planning to advance social sciences publication in ukm:promoting cross-disciplinary research collaboration on academic entrepreneu 01-06-201131-05-2013 Ketua Projek
membentuk kepimpinan ukm yang bercirikan 5 nilaii utama sebagai ikon perubahan pendidikan negara 01-06-201131-05-2013 Penyelidik Bersama
social impact of biotechnology development in malaysia 01-12-200931-05-2013 Penyelidik Bersama
perkembangan kelas menengah muslim dan peminggiran ekstremisme 01-10-201031-03-2013 Penyelidik Bersama
instrument to measure stakeholders' attitude towards malaysia biosafety regulation in biotechnology 01-11-200931-10-2012 Penyelidik Bersama
the international business education and research: the strategic planning for sustainability of malaysia top business school (ukm-gsb) 15-07-200914-07-2012 Penyelidik Bersama
benchmarking of llm course syllabus - uk 6125 advanced intellectual property law 01-04-201131-03-2012 Ketua Projek
meningkatkan kemahiran menderaf dokumentasi perundangan dalam kursus undang-undang perbankan islam dan takaful di fakulti pundang-undang ukm 01-04-201131-03-2012 Penyelidik Bersama
commercialisation of university r&d outcomes in ukm: challenges and development of capacity building programme and case study 01-06-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
commercialisation of university r&d outcomes: challenge and development of capacity building program and case study 01-01-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
a legal study of knowledge management in corporations and the corporate regulatory framework 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
pembangunan kerangka matrik pengukuran pengkomersilan inovasi penyelidikan universiti di malaysia 20-08-201019-08-2011 Penyelidik Bersama
promoting bioethic awareness and education 01-03-201031-12-2010 Penyelidik Bersama
perancangan strategik pusat kembangan pendidikan (pkp) dalam peningkatan kpi ukm sebagai universiti penyelidikan 03-08-200931-12-2010 Penyelidik Bersama
legal and policy issues on air transportation and services 01-06-200830-11-2010 Penyelidik Bersama
linking research university and intellectual property culture at ukm 01-08-200931-07-2010 Ketua Projek
managing intellectual property right (ipr) for malaysian small and medium enterprises (sme) 01-10-200731-03-2010 Ketua Projek
impak pembangunan teknologi terhadap syarikat dan badan korporat dalam era ekonomi digital - suatu kajian perundangan terhadap isu-isu undang-undang syarikat dan liabiliti jenayah korporat di malaysia, australia dan united kingdom 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
legal protection of biotechnological patents and biological materials 01-11-200631-10-2008 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006864 13-04-2021 Penyelia