Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penyelidikan sosiopolitik gerakan islam sedunia 01-09-202031-10-2022 Ketua Projek
pembinaan model pencarian semantik kosa kata dalam al-quran berdasarkan tafsir tematik 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
lataif quraniyah sebagai model tadabbur al-quran 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
warisan hadis ulama nusantara edisi kedua 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
karya dan tema hadis di nusantara 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
pembukuan tafsir tuan guru dato’ seri haji abdul hadi awang 01-01-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pengajaran al-quran kepada orang asli: surah al-fatihah 01-11-202030-09-2021 Penyelidik Bersama
pendekatan fiqh siyasah tuan guru haji abdul hadi awang dalam bidang ekonomi, perundangan, hubungan antarabangsa dan politik di malaysia 01-05-201930-09-2021 Ketua Projek
penyelewengan pentafsiran ayat -ayat al-quran dalam aplikasi digital 01-04-202130-06-2021 Penyelidik Bersama
peranan uslub nabi saw dalam elemen komunikasi masyarakkat 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
kajian awal tahap kesedaran dan pemahaman orang awam terhadap tatacara pelupusan bahan penerbitan teks al-quran dan kaedah pelupusan 12-10-202011-01-2021 Penyelidik Bersama
pemikiran haji muhammad said omar dalam tafsir nurul ihsan 01-06-201930-11-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modul asas bacaan al-quran kepada muallaf – iqra’ al-hasaneyn 01-11-201928-03-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan modul praktikal takhrij hadis selangkah demi selangkah yang memanfaatkan teknologi maklumat 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah 15-12-201714-06-2019 Penyelidik Bersama
pembinaaan model kemahiran insaniah belia wanita menurut panduan al-quran wanita 01-11-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
penilaian teks terjemahan al-quran (al-hidayah house of qur’an) 01-01-201801-02-2019 Penyelidik Bersama
fiqh siasah tuan guru abdul hadi awang dalam politik kontemporari muslim di malaysia 01-01-201631-12-2016 Penyelidik Bersama
pemuliharaan peradaban islam melalui transliterasi teks melayu jawi tafsir nur al-ihsan 01-08-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam yang berimpak tinggi 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks kefahaman tentang fahaman syiah dalam kalangan ahli jawatankuasa masjid di negeri kedah dan cadangan modul kawalan kepada jabatan agama islam kedah 10-05-201309-05-2015 Ketua Projek
pembangunan penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam yang berimpak tinggi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kajian intervensi komuniti yang berasaskan agama islam bagi masalah berlebihan berat badan dan obesiti di kalangan wanita melayu yang berkhidmat di pejabat kerajaan di putrajaya dan sere 01-04-201131-03-2015 Penyelidik Bersama
perumian dan penerbitan tafsir al-marbawi yang bertajuk “quran bergantung makna melayu” 01-04-201431-12-2014 Penyelidik Bersama
kajian impak penerimaan dan pematuhan masyarakat terhadap keputusan jawatankuasa fatwa majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam malaysia 09-04-201409-12-2014 Penyelidik Bersama
muslim environmentally ethical behavior (eeb) model based on islamic ethical values 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: latifah binti abdul majid 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pembinaan indeks wasatiyyah belia islam di malaysia 25-06-201225-12-2013 Penyelidik Bersama
inovasi dalam pengajaran kaedah penyelidikan siswazah fakulti pengajian islam 30-11-201201-12-2013 Penyelidik Bersama
kefahaman islam liberal dan hubungannya dengan kefahaman akidah di kalangan masyarakat islam di selangor 16-05-201115-11-2013 Penyelidik Bersama
pemerkasaan institusi tafsir melayu melalui kajian tahkik dan perumian tafsir nur al-ihsan 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
ialam dan kelestarian alam sekitar (kesedaran masyarakat daerah hulu langat terhadap kelestarian alam sekitar) 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
pemerkasaan identiti melayu melalui peradaban islam 01-12-200931-05-2012 Penyelidik Bersama
implementasi disiplin ilmu takhrij dalam penulisan latihan ilmiah oleh prasiswazah fpi, ukm 01-04-201131-03-2012 Penyelidik Bersama
reaksi institusi islam terhadap fahaman islam liberal di malaysia: kajian terhadap strategi dan pendekatan 15-03-201014-03-2012 Ketua Projek
fahaman aliran islam libral dan implikasinya terhadap pemikiran wanita islam di lembah klang 01-02-201131-01-2012 Ketua Projek
aplikasi takhrij hadith terhadap disertasi sarjana di fakulti pengajian islam dari tahun 2007 hingga 2009 01-06-201031-01-2012 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran hadith di ipt, selangor 01-09-200931-08-2010 Ketua Projek
sistem pengajaran dan pembelajaran pengantar qira'at dan hafazan di ukm 01-09-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran tafsir di ipt di selangor 01-09-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006876 26-07-2021 Penyelia