Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
assessing environmental impact of integrated multi-trophic aquaculture system (imta) and brackishwater prawn farming via life cycle assessment (lca) 01-10-202230-09-2024 Penyelidik Bersama
safety & environmental disaster indonesia & malaysia: response, adaptation and management 01-06-202101-07-2024 Penyelidik Bersama
projek khas kajian kesihatan mata – sinar rukyah bagi kanak-kanak sekolah rendah b40 di kelantan 01-07-202330-06-2024 Penyelidik Bersama
- 24-12-202123-12-2023 Ketua Projek
kecerdasan buatan dalam pendidikan geografi: memperkasa graduan untuk masa depan 15-05-202314-11-2023 Penyelidik Bersama
socio economy services for the project feasibility study – development of micro hydro stations in pos gob, gua musang, kelantan 07-06-202231-07-2023 Penyelidik Bersama
dampak akademik fakulti sains sosial dan kemanusiaan 01-07-202230-06-2023 Penyelidik Bersama
penggunaan model pengurusan polisi dan mitigasi bencana malaysia & indonesia 01-10-202130-06-2023 Penyelidik Bersama
the gap assessment stage of the urban ocean program in melaka, malaysia 01-11-202130-04-2023 Penyelidik Bersama
- 15-03-202231-12-2022 Ketua Kumpulan
satellite based remote sensing modeling of oil palm yield using temporal phenological information 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan model penyediaan fasiliti awam mesra warga tua bandar 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
air quality modelling and sustainable urban traffic management strategies for kuala lumpur 01-09-202028-02-2022 Ketua Projek
pelancongan domestik pasca covid-19 sebagai pemacu sektor pelancongan negara: peranan segmen pelancong keluarga 01-08-202031-01-2022 Penyelidik Bersama
pembandaran mesra warga tua bandar di kuala lumpur 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
- 01-04-202131-12-2021 Ketua Kumpulan
risk assessment from poor waste management towards urban livability in melaka 01-02-202131-08-2021 Penyelidik Bersama
urban ocean, circularity assessment protocol in melaka 01-09-202031-08-2021 Penyelidik Bersama
social impact assessment on oil palm smallholders in malaysia 15-07-202031-08-2021 Penyelidik Bersama
investigation of the regional concentrations of hydrofluorocarbons (hfcs) and hydrochlorofluorocarbons (hcfcs) and its modeled emissions in malaysia 15-11-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
- 04-05-202031-03-2021 Ketua Kumpulan
pengurusan fasiliti dalam amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
developing urban ecosystem services index for malaysia urban area towards a livable city and achieving sustainable development goals 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
- 19-08-201931-12-2019 Dekan/Pengarah
membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
perubahan iklim dan kemudahterancaman produktiviti padi di malaysia 15-12-201714-12-2019 Ketua Projek
liken sebagai penunjuk biologi tahap urbanisasi di kuala lumpur 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan kerangka penilaian pantai pelancongan mesra keluarga 02-11-201530-04-2018 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): kadaruddin bin aiyub 01-01-201431-03-2015 Penyelia
bantuan kewangan bahan penyelidikan :kadaruddin bin aiyub 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kajian semula pelan strategik pengajian tinggi negara (psptn) 01-03-201331-12-2013 Ketua Projek
penilaian outcome pembinaan kampus akademi kepimpinan pengajian tinggi (akept) bandar enstek, negeri sembilan 24-05-201223-05-2013 Ketua Projek
kajian keberkesanan penjenamaan semula kolej universiti kepada universiti 01-08-201131-12-2012 Ketua Projek
pembangunan kemahasiswaan pelajar melalui kesukarelawanan 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
kokurikulum berasaskan kontrak pembelajaran: sati mekanisme ke arah pembangunan sahsiah pelajar ukm 01-05-201130-04-2012 Penyelidik Bersama
readiness and resiliency of malaysian society for climate change 01-07-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
penilaian kemudahan dan sistem pengurusan kolej kediaman ipta 01-05-201015-07-2011 Ketua Projek
kecekapan penggunaan tenaga di kolej kediaman di universiti kebangsaan malaysia - low energy community 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kolej-kolej kediaman universiti kebangsaan malaysia: kajian pembentukan penunjuk kolej selamat 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
metabolisme bandar dan perubahan iklim untuk dayahuni di wilayah perbandaran seremban 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan bangunan tambahan fakulti sains dan teknologi, universiti kebangsaan malaysia 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan: merekabentuk, membina, menyiapkan dan mentauliah kampus induk, universiti perguruan sultan idris (upsi), fasa 1a, kerja-kerja infrastruktur 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan kompleks fakulti perubatan dan sains kesiharan, universiti putra malaysia 01-10-200931-03-2010 Ketua Projek
kajian impak penyewaan bangunan bagi tujuan penginapan pelajar unimap, perlis 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan asrama pelajar universiti teknologi mara (uitm) shah alam dan puncak perdana 01-10-200931-03-2010 Ketua Projek
assessing carbon reduction initistives for ecosystem risk management in malaysia 01-01-200831-12-2009 Ketua Projek
kajian pengurusan ekosistem bandar perindustrian 01-11-200631-10-2009 Ketua Projek
kajian pola suhu dan taburan hujan di kuala lumpur (utras) 01-09-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan mampan persekitaran lembangan linggi 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
makanan, pengurusan sisa makanan dan isu air dalam sektor pelancongan di terengganu 01-11-200631-10-2008 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia