Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
interaksi kekeluargaan mualaf cina 01-05-202331-12-2023 Ketua Projek
astrolab sebagai alat bantu mengajar dalam pemugaran pengajaran dan pembelajaran astrofiqh 01-08-202201-08-2023 Penyelidik Bersama
amalan beragama menurut islam dan perundangan malaysia 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
pembinaan prosedur operasi standard( sop) tahanan dan pengendalian tahanan individu dengan autisme oleh penguatkuasa agama 01-09-201930-11-2022 Ketua Projek
pembinaan model bahasa isyarat perundangan (bip) mahkamah syariah untuk orang kurang upaya (oku) pendengaran 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
kajian iwadh bagi perceraian secara khuluk dalam majlis tahkim di mahkamah syariah negeri selangor 01-09-202131-05-2022 Penyelidik Bersama
kajian dan pembentukkan garis panduan perlembagaan dan pembentukan dasar organisasi ngo islam mendepani cabaran alaf 21. 01-05-202131-05-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
interaksi mualaf dengan keluarga bukan islam dalam kalangan etnik india menurut syarak 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
pendekatan fiqh siyasah tuan guru haji abdul hadi awang dalam bidang ekonomi, perundangan, hubungan antarabangsa dan politik di malaysia 01-05-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan modul istitabah dan transformasi dalam kalangan pelatih di baitul ehsan dan baitul iman rumah pemulihan mais 01-09-202031-08-2021 Penyelidik Bersama
pelan pembangunan wanita mualaf di malaysia 01-11-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
penentuan tahap tanggungjawab syariah terhadap muslim autisme 03-07-201930-05-2020 Ketua Projek
pembinaan garis panduan literasi undang-undang kesalahan jenayah seksual autism 15-12-201730-05-2020 Ketua Projek
pembinaan formula pengiraan kadar nafkah anak untuk mahkamah syariah di malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul literasi undang-undang untuk mualaf berkenaan hak dan implikasi perundangan akibat pemelukan islam 01-05-201631-07-2018 Penyelidik Bersama
research acculturation collaborative effort (race)-mentor: mohamad sabri bin haron 26-01-201525-06-2017 Penyelidik Bersama
garis panduan syariah untuk ibu bapa dalam menangani perilaku seksual remaja autisme 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
model pengukuhan personaliti bapa menurut perspektif islam ke arah kesejahteraan keluarga 01-07-201430-12-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kajian perundangan islam dan muamalat 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan pelaksanaan hakim syarie wanita di mahkamah-mahkamah syariah malaysia 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
kajian lanjutan hudud menurut perundangan islam dan kerelevanannya di malaysia 02-01-201501-07-2015 Penyelidik Bersama
kajian indikator kebolehpulihan pesalah kanak-kanak ke arah pembentukan model pemulihan berteraskan sistem nilai islam 01-04-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
penerokaan ufuk baharu kajian perundangan islam dan muamalat 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
peluasan dan pemantapan program client counseling bagi modul undang-undang perbandingan di jabatan syariah menerusi platform web 2.0 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
pencapaian dan cabaran hakim syarie wanita di mahkamah syariah wilayah persekutuan kuala lumpur dan melaka 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
perintah khidmat masyarakat terhadap pesalah kanak-kanak di malaysia 01-04-201231-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: zuliza binti mohd. kusrin 01-03-201328-02-2014 Penyelia
penggunaan sistem pengiraan faraid secara online dalam membantu pelajar menyelesaikan kes-kes faraid 01-06-201201-11-2013 Penyelidik Bersama
kaedah mengatasi masalah remaja mengalami kehamilan luar nikah, ke arah pembentukan modul spiritual islam 27-12-201030-06-2013 Penyelidik Bersama
pemantapan program client counseling bagi pelajar syariah secara online 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks kecedasan rohani warga tua di pusat jagaan orang-orang tua darussolihin, kedah, kompleks warga emas al-jenderami selangor dan rumah seri 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
mekanisma semak dan imbang dalam amalan sistem kehakiman di malaysia 01-06-201030-06-2012 Ketua Projek
hubungan antara salah laku anak-anak dengan pola hubungan ibubapa selepas bercerai: satu kajian kes di penjara sg. petani, kedah dan penjara kajang, selangor 01-06-200831-03-2011 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia