Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kerangka pendidikan pengajian islam berpacukan revolusi perindustrian ke-4 15-12-201914-06-2022 Penyelidik Bersama
penerokaan konsep dan pembinaan model i-scp (islamic spiritual combat power) bersendikan kekuatan tempur ketenteraan uthmaniyyah 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
tahap kefahaman dan kesedaran membentuk keluarga sejahtera (rahiman) di negeri kelantan 17-11-202031-01-2022 Penyelidik Bersama
transformasi sains dan teknologi era sultan sulayman al-qanuni 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
penentuan identiti remaja gen z dan strategi daya tindak dalam mengawal tingkahlaku berasaskan model akal budi melayu islam 01-09-201731-08-2020 Penyelidik Bersama
model terapi muzik dalam perubatan berteraskan amalan perubatan tamadun islam 01-08-201630-04-2019 Ketua Projek
pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer. 15-11-201714-03-2019 Penyelidik Bersama
peranan ulama dalam perjuangan kemerdekaan malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w 02-11-201501-05-2018 Penyelidik Bersama
pemantapan bahasa arab pelajar program pengajian arab dan tamadun islam melalui medium muaskar lughawi 01-02-201830-04-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan sistem pentaksiran holistik hasil pembelajaran program 01-01-201631-12-2017 Penyelidik Bersama
alternative paradigm and innovation in engineering education: a model for islamic engineering education in the muslim countries 01-08-201431-12-2017 Penyelidik Bersama
kajian indeks syariah malaysia 2016/17 (bidang pendidikan) 01-11-201631-07-2017 Penyelidik Bersama
persepsi masyarakat multi-etnik terhadap wakaf pendidikan tinggi negara 01-01-201430-06-2017 Penyelidik Bersama
implikasi pembangunan teknologi robotik kepada perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun islam. 01-06-201531-05-2017 Ketua Projek
50 tahun persekutuan malaysia: pencapaian, cabaran dan masa depan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentari ‘ulama nusantara’ oleh primeworks studio, tv3 10-05-201308-11-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan insan melayu islam: ke arah memperkasa nizam al-hayat (sistem hidup) melayu islam 01-11-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam penerbitan dan sitasi ukm 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fakulti pengajian islam 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan dalam kajian asia barat 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentari `ulama nusantara` oleh primeworks studio, tv3 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
persepsi dan pengaruh `arab-spring` di kalangan masyarakat melayu di malaysia 01-11-201331-07-2016 Penyelidik Bersama
islamic environmental ethics: addressing the phenomenon of consumer culture in malaysia 01-11-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
kajian indeks syariah malaysia (bidang pendidikan) 2015 18-08-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran berteraskan nilai islam 01-08-201431-01-2016 Penyelidik Bersama
pemugaran pengajaran dan pembelajaran sejarah dan tamadun islam era andalusi menerusi web lostislamichistory.com 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam situasi universiti penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
tuning of programme outcomes based on stakeholders` input 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan dan pelaksanaan modul `sejarah ketenteraan islam` di institusi latihan dan kefahaman islam (ilmi), angkatan tentera malaysia 25-06-201224-12-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: roziah bt. sidik @ mat sidek 01-03-201322-10-2014 Penyelia
pemurnian fakta sejarah dalam fiksyen penulisan novel berasaskan sejarah islam di malaysia 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
penulisan buku institusi perubatan islam 01-10-201230-06-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan e-kandungan dalam p&p sejarah dan tamadun islam di alam melayu 30-06-201230-06-2014 Penyelidik Bersama
model interaksi antara tamadun berpusatkan nilai teras tamadun islam 04-04-201203-04-2014 Ketua Projek
pemerkasaan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam kerangka lonjakan universiti penyelidikan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
penilaian semula kesejajaran antara hasil pembelajaran kursus dengan objektif pendidikan program (peo) dan hasil pembelajaran program (plo) bagi kursus yang 01-04-201131-03-2014 Ketua Projek
pembelajaran berasaskan web dalam pemantapan pengajian sejarah dan tamadun islam era andalusia 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pengubahsuaian instrumen falak kerajaan uthmaniyyah sebagai satu inovasi alat bantu mengajar (abm) dalam bidang astrofiqh & cosmofiqh di malaysia 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
blog sebagai medium pembelajaran bagi bidang sejarah dan falsafah sains islam 01-06-201231-12-2013 Ketua Projek
perkembangan kelas menengah muslim dan peminggiran ekstremisme 01-10-201031-03-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan pelan jaminan kualiti ukm 15-07-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
hubungan turki uthmaniyah-johor : kajian dari aspek sejarah 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
perkembangan idea sejarah di kalangan sejarahwan arab-islam pada abad pertengahan 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
pemeribumian sains dalam tamadun islam 01-12-201030-11-2012 Ketua Projek
pembinaan indeks kecedasan rohani warga tua di pusat jagaan orang-orang tua darussolihin, kedah, kompleks warga emas al-jenderami selangor dan rumah seri 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penjanaan inovasi sains rabi'i islam menerusi dialog antara tamadun 08-08-201107-08-2012 Ketua Projek
penerokaan fakta sejarah dalam hubungan dawlah uthmaniyah dan masyarakat melayu 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penggunaan teks arab klasik di kalangan pelajar dalam pengajian sejarah dan tamadun islam di fpi 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
pemeribumian sains dalam tamadun islam 01-02-201131-01-2012 Ketua Projek
projek pemacu kajian keberkesanan penggabungan sistem pengurusan kualiti iso ppp-pps 15-07-200914-01-2012 Penyelidik Bersama
kajian kebolehpercayaan input pelajar untuk maklum balas sistem penilaian pengajaran kursus (sppk) 15-07-200914-01-2012 Penyelidik Bersama
sumbangan peradaban arab-islam terhadap masyarakat melayu di malaysia 01-06-200831-12-2011 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan modul pengajian islam di pusat-pusat serenti 09-07-200931-12-2010 Penyelidik Bersama
aplikasi strategi pembelajaran dalam merealisasikan keperluan pasaran: kajian dalam kalangan pelajar-pelajar pra siswazah fpi 01-07-200930-06-2010 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006909 26-07-2021 Penyelia