Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penilaian penguasaan pelajar dalam kemahiran bertutur bahasa arab melalui penghasilan bahan multimedia 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur dan mendengar menggunakan makmal bahasa 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
penilaian semula kesejajaran antara hasil pembelajaran kursus dengan objektif pendidikan program (peo) dan hasil pembelajaran program (plo) bagi kursus yang 01-04-201131-03-2014 Penyelidik Bersama
pembelajaran berasaskan web dalam pemantapan pengajian sejarah dan tamadun islam era andalusia 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan laman sesawang kemahiran mendengar bahasa arab (maharat istima` al-fahm): mendokong dasar e-pembelajaran di ukm 01-06-201031-12-2012 Ketua Projek