Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
keesahan, kebolehpercayaan dan kebolehlaksanaan perkhidmatan teleaudiologi di pusat perkhidmatan pendidikan khas (3pk) 30-05-201929-05-2021 Ketua Projek
penubuhan perkhidmatan teleaudiologi di klinik ukm 15-11-201814-08-2020 Ketua Projek
current practice of hearing aid verification in malaysia and its effect on the quality of fitting 27-07-201726-07-2020 Ketua Projek
malaysian mandarin paediatric speech perception test-mymaps 28-03-201927-06-2020 Penyelidik Bersama
data normatif soal selidik peach bahasa melayu versi skala bagi kanak-kanak pendengaran normal 14-02-201913-12-2019 Ketua Projek
mengenalpasti keperluan teleaudiologi di pusat perkhidmatan pendidikan khas (3pk) 28-09-201727-09-2019 Ketua Projek
pembentukan dan penilai manual alat bantu pendengaran (abp) dalam bahasa melayu 10-08-201709-02-2019 Ketua Projek
kualiti hidup keluarga kanak-kanak pengguna alat bantu dengar, implan koklea dengan kokleovestibular normal dan tidak normal 28-12-201727-12-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan item ujian rakaman untuk ujian persepsi pertuturan awal bahasa mandarin di malaysia 16-11-201715-08-2018 Penyelidik Bersama
penilaian fit-to-target yang dicapai oleh alat bantu pendengaran kanak-kanak di klinik audiologi 14-12-201713-08-2018 Ketua Projek
pembinaan ujian persepsi pertututran bahasa mandarin untuk kanak-kanak cina: 2 hingga 3 tahun di malaysia 26-01-201725-01-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian persepsi pertuturan bahasa mandarin untuk kanak-kanak cina muda: 4 hingga 6 tahun di malaysia 29-12-201628-12-2017 Ketua Projek
hasil audiologi dalam kalangan kanak-kanak pralingual pengguna implan koklea di bawah kementerian kesihatan malaysia 15-10-201514-10-2017 Penyelidik Bersama
determination of real-ear-to-coupler difference (recd) values among healthy young children 01-08-201431-07-2017 Ketua Projek
adaptasi soal selidik auditori littlears ke dalam bahasa melayu 17-12-201516-10-2016 Ketua Projek
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak di sebuah rumah anak yatim 30-07-201529-07-2016 Ketua Projek
kesan tugasan kognitif serentak ke atas kawalan postur statik dan dinamik dalam kalangan dewasa muda dan tua yang sihat 29-01-201528-11-2015 Penyelidik Bersama
perbandingan antara nilai gandaan pengganding yang dijana oleh first-fit dengan yang diukur dalam telinga 29-01-201528-11-2015 Ketua Projek
prestasi individu dewasa cina di malaysia dalam ujian pendengaran dalam bising (hearing in noise test) versi bahasa mandarin taiwan dan bahasa melayu 11-03-201411-02-2015 Ketua Projek
meningkatkan kefahaman dan perkhidmatan pendengaran, pertuturan dan bahasa golongan yang mengalami kesikaran komunikasi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :quar tian kar 01-03-201328-02-2014 Penyelia
comparing the effectiveness of two hearing aid prescriptive procedures among school aged children 01-02-200901-02-2010 Ketua Projek