Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pemerkasaan pengajian tasawuf untuk masyarakat awam di negeri sembilan 15-02-202114-07-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan modul interaktif pembelajaran balaghah 20-01-202130-04-2022 Ketua Projek
pemerkasaan pengajian ulum al-quran untuk masyarakat awam di negeri sembilan 15-02-202114-02-2022 Penyelidik Bersama
pemerkasaan pengajian tafsir al-quran untuk masyarakat awam di negeri sembilan 15-02-202114-02-2022 Penyelidik Bersama
projek penyelidikan korean wave (hallyu) dan islam di negara-negara asia tenggara: satu cadangan koeksistensi dan kerjasama untuk masa depan - satu kajian penyelidikan untuk meraikan ulang tahun ke-60 hubungan korea-malaysia 01-06-202030-05-2021 Penyelidik Bersama
terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
sistem kata dasar sebagai kaedah pembelajaran yang efektif dalam pembinaan kosa kata bahasa arab 01-08-201430-04-2016 Penyelidik Bersama
designing skva2552 course material for arabic preparatory course in faculty of law 01-07-201331-12-2014 Ketua Projek
pengujian keberkesanan modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
merekabentuk modul pengajaran dan pembelajaran kursus skva2562 bahasa arab 1 fakulti undang-undang 01-06-201201-12-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan model pemikiran berdasarkan manuskrip-manuskrip keagamaan terrpilih 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
the development of ukm multilingual learning website: an implementation for foreign languages using communicative translation approach 01-07-201031-03-2012 Penyelidik Bersama
penyerapan elemen linguistik asing dan kesannya pada perkembangan bahasa melayu 01-01-200830-06-2011 Penyelidik Bersama
keperluan komponen bagi kursus-kursus bahasa asing dan terjemahan di ukm 01-07-200930-06-2010 Penyelidik Bersama