Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pemerkasaan pengajian fikah untuk masyarakat awam di negeri sembilan 15-02-202114-07-2022 Penyelidik Bersama
pemerkasaan pengajian ulum al-hadis untuk masyarakat awam di negeri sembilan 15-02-202114-07-2022 Penyelidik Bersama
pemerkasaan pengajian ulum al-quran untuk masyarakat awam di negeri sembilan 15-02-202114-02-2022 Ketua Projek
pemerkasaan pengajian tafsir al-quran untuk masyarakat awam di negeri sembilan 15-02-202114-02-2022 Penyelidik Bersama
hala tuju penuntut tahfiz di institusi pondok di negeri sembilan 15-10-202014-10-2021 Ketua Projek
pembangunan modul kursus hafazan al-quran di fakulti pengajian islam 15-12-201714-06-2019 Penyelidik Bersama
sistem pengajaran dan pembelajaran pengantar qira'at dan hafazan di ukm 01-09-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
- 03-12-2019 Penyelia