Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kesejahteraan psikologi di tempat kerja 01-12-202031-05-2021 Penyelidik Bersama
rehabilitasi psikologi terhadap golongan ekstremis di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pemantapan penghayatan agama dan sahsiah dalam kalangan pelajar tahfiz 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
penentuan identiti remaja gen z dan strategi daya tindak dalam mengawal tingkahlaku berasaskan model akal budi melayu islam 01-09-201731-08-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan setminda dan atribusi psikologi dalam meningkatkan daya saing pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi 01-09-201731-08-2020 Penyelidik Bersama
ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan 15-11-201814-08-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan dan pemerkasaan sahsiah, set-minda dan daya saing pelajarfssk ukm 01-08-201831-01-2020 Ketua Projek
impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program 01-01-201831-12-2019 Penyelidik Bersama
keberkesanan community rehabilitation program for drug addicts (crpd) dalam meningkatkan motivasi, efikasi diri, penentuan kendiri dan kualiti hidup bekas penagih dadah 01-06-201830-07-2019 Penyelidik Bersama
kekangan penerbitan akademik ukm 16-04-201815-04-2019 Penyelidik Bersama
kesan solat ke atas perkembangan personaliti dan kestabilan emosi 01-01-201631-12-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan sistem pemilihan personel holistik_tech (sistem pph-techs) 01-06-201731-08-2018 Ketua Projek
penilaian semula kesahan model pemilihan appika dan pembangunan appika secara pengkomputeran 01-03-201631-05-2018 Ketua Projek
pembangunan modul latihan psikologi motivasi sukarelawan berkesan 02-01-201731-03-2018 Ketua Projek
pembangunan psikometrik waufaktor sukarelawan sukan sea 2017 02-01-201731-03-2018 Ketua Projek
pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya 19-12-201618-12-2017 Penyelidik Bersama
virtual reality system for training in aerospace manufacturing (viristam) 01-11-201431-10-2017 Penyelidik Bersama
cabaran kenaikan kos sara hidup dan pemerkasaan isi rumah b40 01-09-201631-08-2017 Penyelidik Bersama
pengesahan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar terhadap sains: ke arah menstrategi rekabentuk intervensi dalam mengembalikan minat pelajar terhadap sains 01-08-201431-07-2017 Penyelidik Bersama
jaminan pekerjaan dan kewangan, sokongan sosial, keagamaan dan hubungannya dengan kesejahteraan psikologi: satu perbandingan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
pembangunan sistem wise-training untuk menilai impak latihan menggunakan pelbagai sumber data 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
pengujian model tret pemimpin-kepimpinan transformasi dan pengaruhnya terhadap prestasi kerja adaptif dalam perkhidmatan awam 01-07-201430-12-2016 Penyelidik Bersama
penerbitan kumpulan penyelidikan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
peningkatan penebian berimpak 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
value inculcating program (vip) 01-11-201429-02-2016 Penyelidik Bersama
employment uncertainty and insecurity 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan penerbitan berimpak berasaskan penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembinaan satu model untuk memahami tingkah laku devian penyalahgunaan internet (cyberloafing) di tempat kerja 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
mengenal pasti faktor personaliti pekerja berprestasi tinggi untuk tujuan pemilihan pekerja : menggunakan metod analisis pekerjaan berasaskan model personaliti lima faktor 01-10-201230-09-2014 Ketua Projek
penyelidikan penilaian komponen sahsiah untuk sistem penilaian prestasi universiti (sppu) versi 6 01-07-201331-08-2014 Penyelidik Bersama
pengurusan sumber manusia sebagai wahana pengurusan & pentadbiran merealisasikan universiti penyelidikan 01-04-201130-06-2014 Penyelidik Bersama
the construction of a model for the typological segmentation of young adults for strategic communication planning 06-06-201106-06-2014 Penyelidik Bersama
peningkatan penerbitan jurnal berimpak 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
analisis pengesahan fakor inventori personaliti ipip (intenational personality item pool): implikasi dalm prses pemilihan pekerja 01-01-201331-03-2014 Ketua Projek
insecurity & well being : empowerment of human capital 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: fatimah wati bt. halim 01-03-201328-02-2014 Penyelia
reconstructing new version of adult attachment measures in a malaysian context in a community-based of malaysian married couples in the klang valley 27-04-201126-12-2013 Penyelidik Bersama
pola profil psikologi general pra-merdeka dan pasca-merdeka 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
analisis pekerjaan kakitangan pelaksana ukm 01-10-201230-09-2013 Penyelidik Bersama
alat psikometrik pemilihan kakitangan akademik (appika) 15-08-201115-08-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian personaliti lima faktor untuk pemilihan personel dan kesesuaiannya dalam konteks tempatan 27-12-201026-06-2013 Ketua Projek
a model of adolescents' relationship patterns in the malaysian context 27-12-201026-06-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan satu model baru tentang ingatan manusia 20-08-201019-08-2012 Penyelidik Bersama
keberkesanan modul intervensi psikologi dan keperluan sokongan psikososial kepada anak yatim 01-09-201029-02-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan inventori kemurungan dan idea membunuh diri berdasarkan kesesuaian budaya malaysia 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia