Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
paku pohon cyatheaceae 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
lata jarum: biodiversity richness and inconceivable environments 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
pengukuhan modul edu-pelancongan makmal alami sebagai penyelidikan translasi kepada komuniti 15-11-201814-08-2020 Penyelidik Bersama
genetic variability of athyriaceae (ferns) in malaysia 16-10-201715-07-2020 Ketua Projek
taxonomy, molecular and ecological studies on moss genus ectropothecium (mitt.) 15-08-201714-02-2020 Penyelidik Bersama
assessment of diversity and survival of flora community at the pre-construction stage of the tekai hydro electric project 01-01-201831-12-2019 Ketua Program
kajian taksonomi bagi spesies briofit di semenanjung malaysia daripada perspektif morfologi dan molekul 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
integrasi kajian bio-fizikal dan sosial sebagai pemangkin aktiviti ekopelancongan di koridor raub-bukit fraser, pahang 16-02-201615-02-2019 Penyelidik Bersama
potensi penanaman dan hasilan mulberi menggunakan sistem fertigasi di pusat penyelidikan bukit fraser, pahang 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
assessment of the flora and fauna biodiversity and inventory at desa melawati ecopark and its potential for invaluable ecosystem services 01-05-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
penerbitan buku dan modul kursi perubahan iklim ukm-ysd 01-08-201331-12-2016 Penyelidik Bersama
impak pembangunan koridor raub-bukit fraser ke atas persekitaran fizikal, biologi dan sosial 15-11-201414-11-2016 Penyelidik Bersama
effects of elevated co2 on selected forest plant species 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
regenerasi famili ko-dominan tumbuhan di tasik chini 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
ecosystem health of an oil palm ecosystem in relation to climatic changes 01-08-201330-12-2015 Penyelidik Bersama
ecosystem health and dynamics of nutrients and carbon in selected island forests of peninsular malaysia 01-11-201331-10-2015 Penyelidik Bersama
whole ecosystem manipulative experiment: response of tropical forest communities to chronic deposittion of anthrogenic nitrogen and co2 gases 01-08-201331-07-2015 Penyelidik Bersama
assessment of ecosystem health of mangrove forests in south johor 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
eksplorasi ke atas spesies serangga yang berinteraksi dengan spesies paku pakis di malaysia 01-04-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
assesment of ecosystem health of mangrove forests in south johor 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: haja maideen bin kader maideen 01-03-201328-02-2014 Penyelia
systematic study of selaginellaceae from peninsular malaysia using classical and molecular approach 08-08-201108-08-2013 Ketua Projek
kajian inventori dan penyediaan maklumat kepelbagaian biologi (flora & fauna) di hutan simpan pulau sembilan, pangkor perak. 10-09-201230-04-2013 Penyelidik Bersama
kepelbagaian dan sitologi paku-pakis (pteridophytes) di beberapa hutan pergunungan terpilih di semenanjung malaysia 01-11-200931-10-2011 Ketua Projek
pengaruh faktor edafik terhadap variasi flora mengikut kecerunan altitud gunung guntung keriung di taman negeri endau rompin, pahang 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k007143 24-07-2021 Penyelia