Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
peranan media sebagai agen sosialisasi dalam memahami hak oku 01-09-202215-02-2023 Ketua Projek
permodelan semula tahap kepuasan dan penggunaan berterusan sistem e-kerajaan 15-12-202014-12-2022 Ketua Projek
integriti penyertaan politik golongan muda dalam media sosial 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia 01-08-202024-11-2020 Penyelidik Bersama
amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb 16-10-201715-10-2019 Ketua Projek
analisis kandungan suratkhabar sempena pru14 13-04-201812-10-2019 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pilihanraya di malaysia: politik lama vs politik baru 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penerimaan warga akademik ukm terhadap sasaran penetapan kpi dan hubungannya dengan komitmen kerja 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
framing cultural asean by broadcasting media organisations in indonesia 01-08-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: maizatul haizan binti mahbob 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pembinaan model penerimaan inovasi dasar awam 06-06-201105-12-2013 Ketua Projek
a novel hearing screening protocol for the differentiation of type of hearing loss in neoonatal intensive care uniit (nicu) infants 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
penambahbaikan perancangan strategik pembangunan modal insan dalam konteks komunikasi keorganisasian di universiti kebangsaan malaysia 01-06-201131-12-2012 Penyelidik Bersama
pengujian teori buat putusan bagi penambahbaikan dasar penapisan filem dan televisyen malaysia 20-08-201019-08-2012 Penyelidik Bersama
hubungan pengurusan maklumat dengan kepuasan komunikasi sektor awam. 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
budaya penglibatan pelajar dalam pembelajaran 01-04-201130-06-2012 Penyelidik Bersama
pembelajaran di luar bilik kuliah: kesan ke atas tumpuan dan minat pelajar 01-07-201031-03-2012 Penyelidik Bersama
pengujian teori difusi inovasi terhadap penerimaan facebook dalam kalangan remaja di lembah klang 15-03-201014-03-2011 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia