Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
perceptual analysis of speech in cleft lip and/or palate school age children 28-03-201927-01-2020 Ketua Projek
the development of malay `rainbow passage` for speech and language assessment 05-04-201804-04-2019 Penyelidik Bersama
acquisition of english plosive sounds in malay-english bilingual children aged 2;0 to 6;11 years old 05-04-201804-02-2019 Ketua Projek
perbandingan penghasilan konsonan afrikat melayu oleh penutur cina dan penutur melayu: satu kajian analisisi akustik 14-12-201713-10-2018 Penyelidik Bersama
prevention and emergency management of dental trauma 19-12-201618-06-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian pertuturan suku kata bermakna (frikatif dan afrikat) bahasa mandarin: fasa 1 pemilihan item dan pengukuran akustik 15-12-201614-10-2017 Penyelidik Bersama
developing arabic phonetics modules for malay children with cochlear implant 01-10-201430-09-2017 Penyelidik Bersama
perkembangan perbendaharaan kata awal kanak-kanak melayu berumur 8-36 bulan 29-01-201531-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
ciri-ciri akustik plosif dan frikatif penutur melayu yang dicam oleh perisian pengecaman pertuturan 29-01-201528-11-2015 Ketua Projek
ketepatan prosedur first-fit dalam mencapai sasaran dsl v5 dan impaknya terhadap speech intelligibility index 10-03-201410-01-2015 Ketua Projek
kajian akustik bunyi plosif dan vokai terhadap penutur tidak-natif bahasa inggeris di mataysia apabita bertutur di dalam bahasa inggeris 08-02-201428-11-2014 Ketua Projek
mengenal pasti masalah pembelajaran asas al-quran dalam kalangan individu bermasalah pendengaran 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
meningkatkan kefahaman dan perkhidmatan pendengaran, pertuturan dan bahasa golongan yang mengalami kesikaran komunikasi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
sensitivity and specificity of the malay preschool language assessment tool (mplat) 01-09-201231-07-2013 Penyelidik Bersama
sensitivity and specificity of the malay preschool language assessment tool (mplat) 19-09-201230-06-2013 Penyelidik Bersama
characterization of clinical markers for bilingual children with specific language impairment in multilingual malaysia 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
acoustic characterisation of al-quran phonemas produced by hearing impaired children with a cochlear implant 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
tahap kesedaran tentang afasia dan penyakit parkinson di kalangan orang awam di lembah klang - satu kajian soal selidik 12-07-201031-05-2011 Penyelidik Bersama
factors affecting auditory performance of severely and profoundly hearing-impaired children following cochlear implantation 01-08-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
language choices: conditions, constraints and consequences in speech therapy clinics in multilingual malaysia 01-09-200728-02-2010 Penyelidik Bersama
researching syntactic development for malay and chinese children in malaysia & constructing suntactic assessment tools for speech & language therapy 15-03-200814-02-2010 Penyelidik Bersama