Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
program sokongan sosial untuk kerjaya anak-anak asnaf kakitangan ukm 01-11-201931-07-2022 Penyelidik Bersama
program motivasi dan akademik untuk kecemerlangan akademik anak asnaf kakitangan ukm 01-11-201931-07-2022 Penyelidik Bersama
program kesihatan mental dan kesihatan sosial terhadap asnaf kakitangan ukm 01-11-201931-07-2022 Penyelidik Bersama
seminar kekeluargaan dan keibubapaan 01-11-201931-07-2022 Penyelidik Bersama
program khidmat kanunseling kepada asnaf kakitangan ukm 01-11-201931-07-2022 Ketua Projek
pembangunan indeks kesediaan kerjaya pelajar universiti awam 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
pelaksanaan pendekatan kajian pembelajaran (lesson study) dalam empat kursus di peringkat institusi pengajian tinggi 01-05-202130-04-2022 Penyelidik Bersama
model perkhidmatan kaunseling pasca covid-19 dan kesediaan kaunselor institusi pengajian tinggi di malaysia. 01-10-202031-03-2022 Ketua Projek
modul sokongan psikopendidikan warga barisan hadapan (frontliners): strategi proaktif pengurusan krisis 01-10-202031-03-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan profil kerjaya pelajar ijazah pertama universiti kebangsaan malaysia. 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan model dan pembinaan modul jati diri holistik pelajar pintar dan berbakat di pusat permatapintar negara ukm 01-01-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
modul pemupukan dan pengukuhan minat kerjaya stem dalam kalangan pelajar sekolah menengah 15-11-201914-02-2022 Penyelidik Bersama
ekosistem pembelajaran sains penyumbang pemilihan kerjaya bidang stem 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
kepelbagaian dalam pendidikan 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
psychoeducation to improve knowledge, attitude and practices among cancer patients and their families 01-09-201531-05-2021 Ketua Projek
pemerkasaan penerbitan dan penarafan jurnal pendidikan malaysia 01-07-201831-03-2021 Penyelidik Bersama
between vision and action: the challenges and issues in the implementation of the district transformation programme policy in malaysia 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
adaptasi instrument parent-child relationship inventory dalam budaya ibu bapa di malaysia 01-05-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
motivasi pemilihan pendidikan kerjaya berasaskan kemahiran dalam kalangan pelajar sekolah menengah 01-05-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
kesediaan kerjaya dan pengaruh ibu bapa terhadap perkembangan kerjaya pelajar ijazah pertama di universiti awam 15-08-201814-11-2020 Penyelidik Bersama
adaptasi silang budaya dalam kalangan pelajar malaysia yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
kecekapan kaunseling pelbagai budaya dalam kalangan kaunselor pelatih di institusi pengajian tinggi awam di malaysia 01-05-201931-07-2020 Ketua Projek
pemerkasaan jaringan penyelidikan sinergi pusat kepelbagaian pendidikan dengan agensi luar 01-10-201830-06-2020 Penyelidik Bersama
impak penyampaian zakat dalam kalangan asnaf baitulmal mains 15-10-201815-04-2020 Penyelidik Bersama
improving informational counseling delivery to parents of hearing impaired children: changing the conversation from the ear to the brain” 10-01-201809-01-2020 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
kajian keberkesanan dan pembangunan kerangka strategi berimpak & garis panduan program sarjana eksekutif fakulti pendidikan universiti kebangsaan malaysia 01-05-201730-04-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan modul pendekatan terapi sandtray dalam terhadap resilien, efikasi kendiri dan spiritualiti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja penagihan dadah di awal kepulihan di cure and care aadk 01-05-201829-01-2019 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan dan pembangunan kerangka strategi berimpak dan garis panduan program sarjana eksekutif fakulti pendidikan universiti kebangsaan malaysia 02-05-201731-10-2018 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan dan pembangunan kerangka strategi berimpak & garis panduan program sarjana eksekutif fakulti pendidikan universiti kebangsaan malaysia 01-05-201731-10-2018 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan dan pembangunan kerangka strategi berimpak & garis panduan program sarjana eksekutif fakulti pendidikan universiti kebangsaan malaysia 01-05-201731-10-2018 Penyelidik Bersama
kulturomik melayu / malaysia: pendekatan semantik dan digital towards a semantic and digital-based culturomics of malay / malaysia 01-08-201431-01-2018 Penyelidik Bersama
khidmat sokongan bimbingan dan kaunseling untuk pelajar pintar dan berbakat dalam sistem pendidikan arus perdana 01-06-201530-11-2017 Penyelidik Bersama
kompetensi guru kaunseling dalam perlaksanaan perkhidamatan kaunseling keluarga di persekitaran sekolah 01-08-201431-07-2017 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks pengekalan perhubungan perkahwinan pasangan suami isteri di malaysia 01-12-201430-06-2017 Penyelidik Bersama
play therapy: model saringan kesejahteraan mental dan emosi kanak-kanak dengan kolaborasi ipt, sekolah dan ibu bapa 01-07-201430-12-2016 Penyelidik Bersama
strategi konsultasi kebolehpasaran kerja pelajar oku dan keluarga di dalam p&p pelajar pendidikan khas 01-08-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan model e-kaunseling: alternatif kepada kaunseling tradisional untuk kaunselor berdaftar 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
my finishing school model of transferable skills for the 21st century work force 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
bimbingan kerjaya komuniti orang asli mengunakan modul riasek 10-05-201309-11-2015 Penyelidik Bersama
inventori kesejahteraan diri masyarakat malaysia 01-04-201330-09-2015 Ketua Projek
validity and reliability of a clinical competency evaluation instrument for assessing clinical performance of physiotherapy students 01-06-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
empowering head and neck cancer patients and their caregivers in improving nutritional and health status for better quality of life after treatment 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
pemantapan dan penilaian semula inventori nilai malaysia 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembudayaan program mentoran ke arah pencapaian citra ukm 01-06-201131-01-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan dan pengendalian kursus latihan pusat pembangunan akademik secara atas talian 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
keberkesanan program `katakan tidak` pada vansalism di kalangan remaja yang menetap di projek perumagan rakyat kg. baru air panas, setapak 25-06-201224-12-2014 Penyelidik Bersama
model kepimpinan transformasional pengetua dan ketua eksekutif - analisis perbandingan 01-10-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
mereliasasikan impian pelajar terpinggir 10-05-201309-05-2014 Penyelidik Bersama
kajian kesaan dan kebolehpercayaan inventory nilai malaysia 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: salleh bin amat 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pembangunan & pengendalian modul integrasi web 2.0 dalam p&p secara mobil 01-04-201130-12-2013 Penyelidik Bersama
kajian terhadap perlaksanaan & keberkesanannya sistem sokongan pembelajaran untuk pelajar kurang upaya di ukm 01-04-201131-10-2013 Penyelidik Bersama
projek penyeliaan atas talian (ppat) 22-10-201221-10-2013 Penyelidik Bersama
mebina dan menguji kecekapan kaunseling pelbagai budaya 08-08-201108-08-2013 Ketua Projek
penggubalan dan pelaksanaan program 'enhancing communications style (ecoms)' di kalangan akademik prof c ke at 01-06-201130-06-2013 Penyelidik Bersama
kelompok bimbingan dan pendidikan psiko pelajar antarabangsa 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
kajian impak dana tindakan & tindakan di ukm (2009-2011) 01-04-201130-03-2013 Penyelidik Bersama
profil gaya pembelajaran pelajar ukm & strategi pengajaran pensyarah 01-04-201130-11-2012 Ketua Projek
pembangunan program titian kerjaya 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
pemantapan pengajaran dan pembelajaran ukm pasca 40 tahun 01-08-201031-07-2012 Penyelidik Bersama
perkongsian amalan pengajaran terbaik melalui sistem portfolio pengajaran berasaskan web 01-07-201030-06-2012 Penyelidik Bersama
pusat pembangunan akademik sebagai pusat kecemerlangan pembangunan profesional pensyarah pengajian tinggi 01-07-201030-06-2012 Ketua Projek
pembangunan modul pemantapan pelaksanaan obe di ukm 01-05-201030-04-2012 Penyelidik Bersama
enhancing the professional development of ukm academicians: the effectiveness of mentoring system to improve their international working language 01-06-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
pembangunan & penilaian modul pembelajaran interaktif untuk kursus wajib ukm 01-06-200830-11-2010 Penyelidik Bersama
pembinaan dan pengujian modul pendidikan keibibapaan 01-01-200830-11-2010 Penyelidik Bersama
penandarasan kelas dunia program akademik 15-07-200931-10-2010 Penyelidik Bersama
pembangunan & penilaian modul latihan interaktif untuk kursus ptk 01-06-200831-08-2010 Ketua Projek
hubungan antara ketegasan diri, kepuasan hidup (life satisfaction) dan faktor kebimbangan sosial di kalangan pelajar sekolah menengah di malaysia 01-01-200831-03-2010 Ketua Projek
inovasi pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam kbsm: pembangunan modul p&p berasaskan masjid (mosque based teaching and learning) 01-10-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
penyesuaian di kampus, sokongan sosial dan sikap terhadap perkhidmatan kaunseling di kalangan pelajar antarabangsa di malaysia 01-09-200728-02-2010 Penyelidik Bersama
perkembangan emosi-sosial remaja lelaki dan faktor asuhan bapa 01-09-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
meningkatkan literasi emosi di kalangan remaja menggunakan kurikulum secara infusi dan difusi 01-03-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
impak faktor persekitaran ke atas gaya hidup dan pembentukan sifat tanggungjawab remaja malaysia 01-03-200731-05-2009 Ketua Projek
kepintaran emosi dan hubungan dengan penyelesaian masalah fokus-emosi dan kompetensi kepimpinan dalam kalangan pelajar ipta di malaysia 01-01-200831-12-2008 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k007384 24-07-2021 Penyelia