Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembentukan model personaliti dan kemahiran keusahawanan untuk bekas banduan di malaysia 07-09-202106-09-2023 Penyelidik Bersama
workplace-bullying index among b40 employees 01-11-202030-04-2023 Penyelidik Bersama
meneroka faktor psikososiospiritual bunuh diri di kalangan umat islam di negeri selangor 15-11-202114-08-2022 Ketua Projek
developing a general fraud-scam model (gfsm) to combat commercial crimes in malaysia 01-01-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
- 05-03-202004-03-2022 Ketua Projek
banduan wanita: isu dan perspektif 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
penilaian model situasi berisiko tinggi relaps terhadap kelompok b40 banduan dadah 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
penilaian keberkesanan inisiatif bersepadu menangani masalah penagihan dadah, substan dan pelencongan sosial dalam kalangan pelaksana, okp dan belia/remaja serta komuniti 15-11-201928-02-2021 Ketua Projek
the relationship between personality, emotional intelligence and conflict management style among white collars in malaysia. 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan dan pemerkasaan sahsiah, set-minda dan daya saing pelajarfssk ukm 01-08-201831-01-2020 Penyelidik Bersama
memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk) 16-04-201815-10-2019 Ketua Projek
protokol saringan dan penilaian untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemulihan ccrc 01-06-201730-05-2018 Ketua Projek
jaminan pekerjaan dan kewangan, sokongan sosial, keagamaan dan hubungannya dengan kesejahteraan psikologi: satu perbandingan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
pengujian model tret pemimpin-kepimpinan transformasi dan pengaruhnya terhadap prestasi kerja adaptif dalam perkhidmatan awam 01-07-201430-12-2016 Ketua Projek
membina skala cinta dalam kalangan orang melayu yang berkahwin dan menentukan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kepuasan perkahwinan dalam kalangan orang melayu bandar yang berkahwin 01-12-201430-11-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
penerbitan kumpulan penyelidikan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
program duta universiti (fokus luar bandar) di bawah program transformasi luar bandar (johor) 26-03-201431-08-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan modul kaunseling kelompok pembangunan personaliti, pengurusan kemurungan, penghargaan kendiri, kesunyian dalam kalangan remaja hamil luar nikah 16-12-201316-06-2016 Penyelidik Bersama
development of an instrument for website evaluation of malaysian government websites (mywei) 01-12-201331-05-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan semula komuniti ke arah pertumbuhan pasca trauma (ptg), daya tahan, kemahiran daya tindak dan pengurusan isu psikologi-sosial 01-04-201530-04-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan modul sumber kepulihan heroin dalam kalangan bekas penagih 16-12-201315-12-2015 Penyelidik Bersama
kajian bersepadu rural transformation center (rtc) malaysia di bawah program transformasi luar bandar (rtp) – zon tengah (rtc perak dan rtc selangor/wp kuala lumpur) 01-11-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
employment uncertainty and insecurity 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan penerbitan berimpak berasaskan penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): wan shahrazad binti wan sulaiman 01-01-201431-03-2015 Penyelia
kajian keberkesanan program kpt dalam rtc gopeng 09-07-201231-01-2015 Penyelidik Bersama
kajian pementoran dan pembangunan kepimpinan transformasi luar bandar (kelantan) 01-07-201231-12-2014 Penyelidik Bersama
kajian intervensi kem perkasa 01-01-201131-12-2014 Penyelidik Bersama
the development of a counterproductive work behaviour (cwb) and organizational citizenship behaviour (ocb) scale in the malaysian context 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
pembinaan satu model untuk memahami tingkah laku devian penyalahgunaan internet (cyberloafing) di tempat kerja 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
insecurity & well being : empowerment of human capital 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
peningkatan penerbitan jurnal berimpak 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: wan shahrazad binti wan sulaiman 01-03-201328-02-2014 Penyelia
reconstructing new version of adult attachment measures in a malaysian context in a community-based of malaysian married couples in the klang valley 27-04-201126-12-2013 Penyelidik Bersama
pola profil psikologi general pra-merdeka dan pasca-merdeka 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan model penerimaan inovasi dasar awam 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
kajian need analysis bagi rtc johor 01-11-201231-10-2013 Penyelidik Bersama
perbandingan pencapaiam hicoe universiti penyelidikan dan universiti komprehensif dlm pembudayaan modal insan yang cemerlang dlm penyelidikan dan inovasi: kajian kes um & uitm 01-12-201230-09-2013 Penyelidik Bersama
pembentukan indeks pembangunan kesejahteraan insan untuk bandual parol malaysia 06-06-201105-09-2013 Penyelidik Bersama
alat psikometrik pemilihan kakitangan akademik (appika) 15-08-201115-08-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian personaliti lima faktor untuk pemilihan personel dan kesesuaiannya dalam konteks tempatan 27-12-201026-06-2013 Penyelidik Bersama
a model of adolescents' relationship patterns in the malaysian context 27-12-201026-06-2013 Ketua Projek
pembinaan keluarga sejahtera di malaysia: kajian tentang pengaruh faktor nilai, kemudahan awam, psikologi dan gender 01-12-200931-05-2013 Penyelidik Bersama
kajian generasi y anggota tudm 15-09-201215-03-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan 25 aset remaja 01-10-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
kajian pementoran dan pembangunan kepimpinan transformasi luar bandar 01-12-201130-11-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan satu model baru tentang ingatan manusia 20-08-201019-08-2012 Penyelidik Bersama
kajian needs analysis bagi komuniti luar bandar program rural transformation (rtc), wakaf che yeh, kelantan 01-01-201231-03-2012 Penyelidik Bersama
kajian needs analysis bagi komuniti luar bandar program rural transformation (rtc), wakaf che yeh, kelantan 01-01-201231-03-2012 Penyelidik Bersama
penilaian psikometrik alat ujian psikologi bagi kegunaan sistem parol 01-02-201131-01-2012 Ketua Projek
kajian keperluan sosio komuniti luar bandar program rural transformation (rtp) 01-09-201131-12-2011 Penyelidik Bersama
pembinaan inventori kemurungan dan idea membunuh diri berdasarkan kesesuaian budaya malaysia 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian kemahiran pemikiran kritikal malaysia dan penilaian kesesuaian penggunaannya dalam pembelajaran universiti 01-06-201030-06-2011 Ketua Projek
profil penagih berjaya bebas dadah dan pelatih serta pembentukan model pemulihan penagihan dadah 01-08-200928-02-2011 Penyelidik Bersama
pembinaan tanda aras dan norma ujian psikologi bagi kegunaan jabatan penjara malaysia 05-10-200904-10-2010 Ketua Projek
kumpelan kerja projek rremaja berisiko 28-07-200905-08-2009 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia