Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
the phenomenon of fansubbing among university students 10-04-201731-03-2019 Ketua Projek
kajian keperluan bahasa inggeris, penjagaan imej, kesantunan dan protokol di kalangan sukarelawan sukan sea 2017 01-03-201701-03-2018 Penyelidik Bersama
kulturomik melayu / malaysia: pendekatan semantik dan digital towards a semantic and digital-based culturomics of malay / malaysia 01-08-201431-01-2018 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
using the eye-tracking technique to invetigate viewing behaviours of open learner model presentations: a study on malaysian learners with diverse learner characteristics. 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
innovation via the `circuit way: enhancing competency of low level proficient students` 22-10-201228-02-2015 Penyelidik Bersama
implementing professional approach in translation training: introducing translation tools in translation classrooms 01-07-201330-06-2014 Ketua Projek
comparable corpus as a teaching tool in teaching translation 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan bahasa melayu berasaskan korpus 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
enhancing english language competencies for fssk students 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
analisis makna dan padanan dalam kamus dwibahasa melayu-inggeris 19-12-201118-12-2013 Ketua Projek
project-based learning encouraging team work in a translation project 01-06-201201-06-2013 Ketua Projek
teori dan praktis dalam leksikografi: pendekatan pengajaran eklektik 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
translation technique: problems & solutions 01-04-201130-09-2012 Ketua Projek
making compartmentalised learning a history for future graduates 01-04-201130-06-2012 Penyelidik Bersama
penggunaan korpus bandingan dan pengajaran terjemahan 01-07-201030-06-2011 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k007447 24-07-2021 Penyelia