Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penerimaan intervensi modul infografik ict dalam pembelajaran digital di kalangan guru sekolah 01-12-202030-11-2022 Penyelidik Bersama
model penilaian kesihatan mental berteraskan teknik gamifikasi 01-11-202131-10-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi interaksi multimodal sentuhan dan suara untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran aktif kanak-kanak 01-12-201931-08-2022 Penyelidik Bersama
integrasi gamifikasi dan augmentasi realiti dalam memperkasa pembelajaran biologi 01-08-202031-07-2022 Ketua Projek
model reka bentuk permainan serius pendidikan sahsiah bagi memperkasa kesejahteraan mental 15-12-201914-06-2022 Penyelidik Bersama
maklumat islam di media sosial: indikator kewibawaan 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
enhancing learning process for al-quran equipped with tajwid using a self-learning tool embedded on a special device 01-12-201830-11-2021 Penyelidik Bersama
model penyelesaian masalah pengaturcaraan menggunakan konsep pemikiran komputasional melalui teknik perancah 15-11-201814-05-2021 Ketua Projek
penerbitan buku penyelidikan ‘adab dan tabayyun berita’ 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
penerbitan buku bertajuk "pendidikan islam berasas web: keperluan model persuasif" 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pembinaan indikator tabayyun maklumat dalam kalangan netizen belia muslim berdasarkan persekitaran sosial keluarga 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
simulasi dan permainan warisan budaya sebagai alat untuk pembinaan jati diri 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi permainan menulis jawi 01-06-201830-11-2020 Penyelidik Bersama
kematangan mengurus jejak digital dalam media baharu 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
indikator pengukuran kewibawaan maklumat islam dalam media sosial 01-02-201831-10-2020 Ketua Projek
pengaruh fitnah siber kepada kesejahteraan emosi, kognitif dan tingkah laku dalam kalangan netizen belia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi hibrid dr lada 1.0 04-09-201904-09-2020 Ketua Projek
model gangguan dalam rantaian bekalan industri penternakan 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
permainan digital untuk kesedaran bencana 01-08-201831-10-2019 Penyelidik Bersama
vamuse-c (virtual museum commerce) 01-06-201730-11-2018 Penyelidik Bersama
model m-pembelajaran berasaskan latihan teknikal dan pendidikan vokasional 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
meramal sentimen umum tehadap ukm menerusi media sosial 01-01-201730-06-2018 Penyelidik Bersama
aplikasi web lawatan maya ukm (ukm virtual tour) 01-01-201731-12-2017 Penyelidik Bersama
peningkatan persekitaran penyelidikan menjamin kualiti siswazah ukm 01-04-201431-12-2017 Ketua Projek
pembangunan sistem pengurusan kurikulum siswazah yang komprehensif 01-04-201431-12-2017 Ketua Sub Projek
gamification-based programming learning framework 01-12-201430-11-2017 Ketua Projek
medical image annotations model based on spatial semantic algorithms and image processing technique 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi penasihatan mudah alih bagi tanaman lada hitam 10-12-201409-12-2016 Ketua Projek
researcher’s annotation classification framework 20-05-201319-11-2016 Ketua Projek
exploring the learning management requirements and functionalities for mobile learning service 20-05-201319-11-2016 Penyelidik Bersama
industrial informatic:reseacrh issues and path forward 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
design and usability evaluation of multimedia systems 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
teknik panorama realiti maya (prm) jenis kubus dalam persekitaran muzium maya 03-02-201402-07-2016 Penyelidik Bersama
a suite of risk metrics for software requirements change impact analysis 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
impact study assessment on myren 13-02-201301-09-2015 Penyelidik Bersama
design and usability evaluation of multimedia systems 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): noraidah bt. sahari @ ashaari 01-01-201431-03-2015 Penyelia
mukim bukit serampang community management portal and ict literacy programme for mukim bukit serampamg community 25-06-201224-03-2015 Penyelidik Bersama
modul kursus ibadah haji secara komunikasi maya berasaskan kaedah pembelajaran campur 25-06-201224-02-2015 Ketua Projek
peningkatan kualiti perkhidmatan penyeliaan pasca siswazah ftsm melalui sistem pemantaun secara on-line 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
peningkatan pemahaman kursus statistik melalui bahan pembelajaran interaktif 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pendekatan pembelajaran berpusat pelajar dalam kursus statistik 22-10-201221-04-2014 Penyelidik Bersama
design and usability evaluation of multimedia applications 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan komputeran industri 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan program lonjakan penyelidikan, penerbitan dan pendidikan ftsm 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: noraidah bt. sahari @ ashaari 01-03-201328-02-2014 Penyelia
malaysian sexuality education courseware (mse) 01-10-201230-09-2013 Penyelidik Bersama
game metrics in designing a framework of innovative educational computer game evaluation (ecg) 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
pengukuran pelajar berasaskan model pembelajaran dalam kursus statistik 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
model kepuasan pelajar terhadap kualiti perkhidmatan kakitangan sokongan ftsm 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
culture - centered user interface model for digital games 08-08-201108-02-2013 Ketua Projek
framework of visual interface for childrens' digital library 27-12-201026-12-2012 Penyelidik Bersama
kajian pengguna kerajaan untuk pembangunan sistem penyampaian perkhidmatan awam dalam talian 15-03-201014-09-2012 Penyelidik Bersama
a hybrid algorithm for monitoring real-tme process 20-08-201019-08-2012 Penyelidik Bersama
construction of structural evaluation model for learning management systems for multi users perspective 01-06-201030-06-2012 Ketua Projek
sikap pelajar ftsm terhadap statistik 01-06-201031-05-2012 Ketua Projek
kemahiran pelajar prasiswazah ftsm untuk menjalani latihan industri daripada persepktif industri 01-04-201131-03-2012 Penyelidik Bersama
virtual robotics lab 01-06-200828-02-2012 Penyelidik Bersama
design and development of safety intervention program in enhancing construction safety system: multimedia approach 01-06-200830-11-2011 Penyelidik Bersama
process control using interactive simulation in a virtual factory 01-06-200830-11-2011 Penyelidik Bersama
pembangunan dan penilaian program peningkatan literasi ict di kalangan guru, kakitangan dan pelajar terpilih smktta 01-06-200831-12-2010 Penyelidik Bersama
the development and implementation of global information system for malaysian smes (gissme) 01-10-200730-09-2010 Penyelidik Bersama
penilaian kemajuan prestasi aplikasi e-kerajaan 01-01-200830-06-2010 Penyelidik Bersama
algorithms for high speed and quantum computer for solving problems involving colossal data 01-11-200631-10-2009 Penyelidik Bersama
a framework for adaptive web-based multimedia 01-03-200730-06-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k007423 29-09-2022 Penyelia