Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
e-study learning app - improving academic performance for b40 at-risk students 01-02-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
pemerkasaan penerbitan ahli pusat pendidikan dan kesejahteraan komuniti 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
kebolehlaksanaan program transformasi tingkatan enam 01-09-202031-08-2021 Penyelidik Bersama
tahap kesediaan jais melaksanakan pendidikan khas di sekolah rendah agama negeri selangor 01-08-202031-03-2021 Penyelidik Bersama
a comparative study between principal’s ethical leadership practices and trust in leaders: malaysia and new york 01-05-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pedagogi hikmah pendidikan islam dan keberkesanannya ke atas pemikiran kritikal pelajar sekolah menengah 01-05-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
meneroka keperluan pelajar terpinggir (at-risk) ke arah meningkatkan akses dan ekuiti pendidikan 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
tahap profesionalisme dalam kalangan guru pendidikan islam di sekolah menengah agama bantuan kerajaan (sabk) di malaysia 01-03-201131-08-2013 Ketua Projek
pembinaan model kompetensi guru tilawah al-quran 01-06-201030-06-2012 Penyelidik Bersama
kajian tahap profesionalisme guru-guru pendidikan islam di sekolah-sekolah menengah di bawah kementerian pelajaran malaysia 14-08-200930-04-2012 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia