Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembangunan model terapi al-muhasibi bagi mengawal tingkah laku narsisistik generasi z melayu 01-08-202031-01-2023 Penyelidik Bersama
pembinaan konstruk ketagihan skrin dan sikap belas ihsan berkomunikasi melalui media sosial dalam kalangan belia ipt 15-12-202014-12-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan modul penjagaan sokongan sosial kepada penjaga penerima bantuan penjagaan pesakit kronik terlantar b40 di jabatan kebajikan masyarakat (jkm) 15-12-202014-12-2022 Penyelidik Bersama
meneroka faktor psikososiospiritual bunuh diri di kalangan umat islam di negeri selangor 15-11-202114-08-2022 Penyelidik Bersama
memperkukuh kualiti hidup staf universiti kebangsaan malaysia melalui minda ketarasedar, flow dan kerohanian 01-12-201828-02-2022 Penyelidik Bersama
pengurusan psikospiritual berdasarkan pemikiran al-muhasibi 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pengaruh fitnah siber kepada kesejahteraan emosi, kognitif dan tingkah laku dalam kalangan netizen belia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
impak industri perlancongan terhadap kelestarian tradisi islam di langkawi 01-05-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z). 01-07-201430-09-2017 Penyelidik Bersama
intervensi modul latihan pemerkasaan orang kurang upaya 01-03-201528-02-2017 Penyelidik Bersama
penerapan maqasid syariah dalam gaya hidup profesional muslim bagi membina kesejahteraan spiritual 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
pengujian model tret pemimpin-kepimpinan transformasi dan pengaruhnya terhadap prestasi kerja adaptif dalam perkhidmatan awam 01-07-201430-12-2016 Penyelidik Bersama
penyelidikan dakwah, kerohanian dan pembangunan islam 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pengukuhan sifat amanah utnuk kelestarian insan berdasarkan modul pembangunan manusia menurut al-muhasibi: kajian kes di pasukan beruniform malaysia 16-05-201316-05-2016 Ketua Projek
penyelidikan dakwah, kerohanian dan kemanusiaan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pengajaran berpusatkan pelajar: penyelesaian terhadap masalah pengajaran subjek pengantar falsafah dan subjek-subjek bersifat falsafah untuk meningkatkan tahap kefahaman elemen falsafah dan kefalsafahan 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pembentukan indeks kemahiran keibubapaan keluarga muslim 01-10-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
toleransi beragama di kalangan pelajar-pelajar di institut pengajian tinggi swasta di malaysia dan indonesia 01-03-200730-06-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k005294 24-07-2021 Ketua Projek