Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembangunan modal sosial dalam meningkatkan produktiviti perladangan pekebun kecil sawit (pks) 15-08-202014-08-2022 Penyelidik Bersama
model pengurusan kewangan generasi millineal 01-09-201931-05-2022 Ketua Projek
mspo dan keperluan komitmen pekebun kecil : kajian kes di sarawak 10-10-201909-01-2022 Penyelidik Bersama
azam tani: pembangunan komuniti seberang perai 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
tiga elemen program azam tani 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan dalam kalangan agropreneur muda mada 15-08-201814-02-2021 Ketua Projek
menangani isu tanah ncr di sabah dengan menggunapakai pendekatan institusi ekonomi 15-12-201714-03-2020 Penyelidik Bersama
dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah 04-12-201704-03-2020 Penyelidik Bersama
membangunkan model pemindahan teknologi dan produktiviti pekebun kecil sawit persendirian: analisis persamaan struktur (structural equation model/sem) 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
faktor-faktor penentu kelangsungan integrasi sawit dalam kalangan pekebun kecil sawit: kajian kes di negeri sabah 27-12-201626-12-2018 Ketua Projek
pengujian pendekatan "penangguhan perkahwinan" dalam kalangan masyarakat b40 bandar di kuala lumpur 01-08-201631-07-2018 Penyelidik Bersama
faktor-faktor penentu kelangsungan integrasi sawit dalam kalangan pekebun kecil sawit: kajian kes di negeri sabah 27-12-201627-06-2018 Ketua Projek
faktor-faktor penentu kelangsungan integrasi sawit dalam kalangan pekebun kecil sawit: kajian kes di negeri sabah 27-12-201627-06-2018 Ketua Projek
pemerkasaan ekonomi belia orang asli: kajian kes di kampung orang asli mai, jerantut, pahang 01-10-201501-07-2017 Penyelidik Bersama
pembangunan resort pelancongan eko orang asli kg. kachau luar, semenyih, selangor 01-05-201531-03-2017 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian impak program tunjuk ajar dan nasihat sawit (tunas) dalam meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit luar bandar 01-09-201401-09-2016 Penyelidik Bersama
program integrasi sawit: laluan kepada meningkatkan kesejahteraan kewangan pekebun kecil sawit 01-09-201401-09-2016 Ketua Projek
kesihatan komuniti orang asli dalam ekosistem pembangunan terancang tasik bera 01-08-201330-01-2016 Penyelidik Bersama
mendokumentasikan persempadanan dan hak milik tanah ncr komuniti bidayuh di sarawak melalui kaedah pemetaan berpenyertaan (participatory mapping) 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
peranan pemodenan politikal, kedinamikan pasaran dan komuniti lokal dalam pembangunan perlancongan lestari tapak warisan unesco di malaysia 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
penilaian program pembangunan bersepadu luar bandar 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
nilai tanah dalam perspektif komuniti bidayuh di sarawak 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): zaimah binti ramli 01-01-201431-03-2015 Penyelia
kelestarian hub halal malaysia: inovasi dan pengantarabangsaan industri pembuatan makanan bumiputra islam 01-06-201231-12-2014 Penyelidik Bersama
sumbangan syarikat korporat terhadap komuniti melalui inisiatif tanggungjawab spsial korporat (csr): kajian terhadap projek perladangan cili 01-04-201231-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :zaimah binti ramli 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kepuasan twrhadap sistem penyampaian oleh pelajar pascasiswazah antarabangsa: penilaian oleh stakehoder utama universiti 01-06-201131-12-2013 Penyelidik Bersama
facebook sebagai medium dalam meningkatkan kemahiran dan keyakinan berbahasa inggeris dalam kalangan pelajar antropologi dan sosiologi 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
pengujian hubungan kesejahteraan kewangan objektif dan subjektif: kajian dalam kalangan guru sekolah 01-12-201030-11-2012 Ketua Projek
keteguhan kewangan pekerja: kajian ke atas pekerja keluarga dwi-kerjaya 01-07-200730-12-2007 Ketua Projek
- 15-11-2019 Penyelia