Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
model pengurusan kewangan generasi millineal 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan dan pembinaan model reproduksi sosial berasaskan modal budaya, ekonomi dan sosial 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
tajuk program : multidimensional approach to uplifting social wellbeing of malaysian b40 [lrgs mrun/f1/02/2019] tajuk projek : policy evaluation: effectiveness and sustainability of b40 programmes 01-02-201931-10-2022 Penyelidik Bersama
pesticide knowledge and safety practices among oil palm smallholders 26-10-202025-10-2022 Penyelidik Bersama
mobilizing 30 tons club member expertise: knowledge sharing, self-directed learning, trustworthiness and outcome expectations for oil palm cultivation. 01-10-202030-09-2022 Ketua Projek
kajian kebolehlaksanaan pembinaan kolam tanah bencah buatan sebagai alternatif kepada sistem pembetungan bagi skop ekonomi, kewangan, perundangan, penilaian alam sekitar dan impak sosial 10-07-202012-08-2022 Penyelidik Bersama
- 22-06-202021-06-2022 Ketua Projek
does neoclassical model work in malaysian labor market? analysis of the economic impacts of minimum wage policy on price of goods, income distribution and employment generation. 15-12-201914-06-2022 Penyelidik Bersama
kajian forensik sosio-elektoral, persekitaran dan pembangunan 2017-2018 06-01-201731-03-2022 Penyelidik Bersama
impak pandemik covid-19 terhadap pembandaran di malaysia 01-11-202131-01-2022 Penyelidik Bersama
- 01-10-201930-09-2021 Ketua Projek
kesan pelaburan langsung asing dan perdagangan antarabangsa sub sektor perkhidmatan terpilih ke atas agihan pendapatan: kajian empirikal di negara perkongsian ekonomi komprehensif serantau (rcep) 01-12-201831-05-2021 Ketua Projek
kajian impak sosioekonomi dan prospek masa hadapan pekebun kelapa sawit di kawasan hulu paka, dungun, terengganu 12-12-201720-09-2020 Penyelidik Bersama
latihan untuk penyertaan belia orang asli sebagai pekebun kecil kelapa sawit: kajian kes di kampung orang asli sungai mai, jerantut, pahang 12-12-201712-09-2020 Penyelidik Bersama
conversion of peatlands to oil palm cultivation: balancing smallholder’s economic benefits versus environmental sustainability 12-12-201712-06-2020 Ketua Projek
pembangunan modul local champions untuk pendayaupayaan belia b40 luar bandar ke arah transformasi nasional 2050 (tn50) tajuk program : pengupayaan modal insan b40 transformasi nasional 2050 (tn50) 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
pengurusan counter propaganda (gerak saraf) laporan negatif isu kelapa sawit melalui youtube untuk komuniti pekebun sawit dan pegawai mpob atas talian 04-12-201704-12-2019 Penyelidik Bersama
program: sea level rise: climate change impacts, adaptation and vulnerability in malaysia. projek: local knowledge of coastal community to sea level rise and climate change 04-01-201603-07-2019 Penyelidik Bersama
kekangan penerbitan akademik ukm 16-04-201815-04-2019 Penyelidik Bersama
membangunkan model pemindahan teknologi dan produktiviti pekebun kecil sawit persendirian: analisis persamaan struktur (structural equation model/sem) 01-08-201631-01-2019 Ketua Projek
the social, economic and health profile of sg tekai orang asli communities 01-12-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
model kesedaran dan keprihatinan belia terhadap isu perubahan iklim di malaysia 01-05-201630-04-2018 Penyelidik Bersama
women human capital requirements for the sarawak corridor of renewable energy (score) 01-08-201531-12-2017 Penyelidik Bersama
kajian impak keberkesanan pelaksanaan program di bawah pbkp kepada ngo 01-02-201531-12-2017 Penyelidik Bersama
dynamic comparative modeling on factors affecting fdi inflows between malaysia and selected asean+3 countries 01-07-201431-12-2017 Penyelidik Bersama
pengurusan counter propaganda (gerak saraf) laporan negatif isu kelapa sawit melalui youtube untuk komuniti pekebun sawit dan pegawai mpob atas talian 04-12-201704-12-2017 Penyelidik Bersama
redefining the well-being of the orang asli of peninsular malaysia and benchmarking against the maoris of new zealand 02-11-201501-11-2017 Penyelidik Bersama
integriti orang tengah dalam rantaian pengeluaran pekebun kecil kelapa sawit 01-10-201501-10-2017 Penyelidik Bersama
cabaran kenaikan kos sara hidup dan pemerkasaan isi rumah b40 01-09-201631-08-2017 Penyelidik Bersama
pemerkasaan ekonomi belia orang asli: kajian kes di kampung orang asli mai, jerantut, pahang 01-10-201501-07-2017 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
modal manusia dalam ekonomi membangun 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian impak program tunjuk ajar dan nasihat sawit (tunas) dalam meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit luar bandar 01-09-201401-09-2016 Ketua Projek
bantuan bencana dan ketersediaan: membangunkan `program kesiapsiagaan keluarga` menghadapi bencana banjir 01-04-201530-04-2016 Penyelidik Bersama
kesihatan komuniti orang asli dalam ekosistem pembangunan terancang tasik bera 01-08-201330-01-2016 Penyelidik Bersama
mendokumentasikan persempadanan dan hak milik tanah ncr komuniti bidayuh di sarawak melalui kaedah pemetaan berpenyertaan (participatory mapping) 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dan penerbitan bidang sumber manusia 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penilaian program pembangunan bersepadu luar bandar 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
perletakan strategik pusat membeli belah dalam pembangunan kawasan setempat : suatu kajian lanjutan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): abd. hair bin awang 01-01-201431-03-2015 Penyelia
program ukm-pintar green rose 01-08-201331-01-2015 Penyelidik Bersama
kesepaduan sosial negara 01-02-201231-01-2015 Penyelidik Bersama
kelestarian hub halal malaysia: inovasi dan pengantarabangsaan industri pembuatan makanan bumiputra islam 01-06-201231-12-2014 Ketua Projek
foreign labour in malaysia`s economic transformation 01-10-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
projek green rose 01-12-201229-05-2014 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dan penerbitan bidang sumber manusia 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: abd. hair bin awang 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kepuasan twrhadap sistem penyampaian oleh pelajar pascasiswazah antarabangsa: penilaian oleh stakehoder utama universiti 01-06-201131-12-2013 Ketua Projek
membina indeks mengukur kebebasan maklumat di malaysia: kajian kes di lembah klang 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
penilaian semula model tingkahlaku inovatif pekerja mahir tempatan: kajian di zon industri terpilih 06-06-201105-12-2013 Ketua Projek
"ukm-pintar sekolah hijau green rose" 01-03-201230-09-2013 Penyelidik Bersama
ciri-ciri perletakan strategik pasaraya sebagai pemangkin pembangunan kawasan 15-03-201014-03-2013 Penyelidik Bersama
the green rose programme for primary schools: a collaboration between ukm and pintar foundation 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
ukm-uem green programme: engaging communities and schools in nusajaya, iskandar, johor and mobilising them to act on climate change 01-09-201029-02-2012 Penyelidik Bersama
ke arah membentukan hubungan etnik di malaysia (mesra) 01-12-200930-11-2011 Penyelidik Bersama
graduates labour market study 01-06-200830-11-2011 Penyelidik Bersama
persepsi majikan terhadap graduan ukm 01-07-200930-06-2011 Penyelidik Bersama
the green rose programme 23-09-201031-03-2011 Penyelidik Bersama
projek latihan kajitindak kepenglibatan komuniti (community participatory action research training) 01-04-201031-12-2010 Penyelidik Bersama
keberkesanan program latihan di bawah kumpulan wang pembangunan sumber manusia (kwpsm) 01-10-200731-12-2010 Penyelidik Bersama
penyertaan dan pemerkasaan komuniti sempadan tebudu, daerah serian dan sirikin, daerah bau, sarawak: implikasi pembangunan komuniti 01-09-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
pemindahan kepakaran (pengetahuan) kepada pekerja mahir bumiputera di industri berteknologi tinggi (technopole) cyberjaya taman teknologi, kulim 01-08-200731-07-2009 Ketua Projek
daya saing pekerja dalam sektor perkhidmatan di malaysia 01-12-200631-05-2009 Penyelidik Bersama
nilai sosial, keyakinan diri dan imej pendidikan teknik dan latihan vokasional 02-05-200530-08-2006 Ketua Projek
- 15-11-2019 Penyelia