Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
does neoclassical model work in malaysian labor market? analysis of the economic impacts of minimum wage policy on price of goods, income distribution and employment generation. 15-12-201914-06-2022 Penyelidik Bersama
model pengurusan kewangan generasi millineal 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan dan pembinaan model reproduksi sosial berasaskan modal budaya, ekonomi dan sosial 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
kajian forensik sosio-elektoral, persekitaran dan pembangunan 2017-2018 06-01-201731-12-2021 Penyelidik Bersama
- 01-10-201930-09-2021 Ketua Projek
kajian kebolehlaksanaan pembinaan kolam tanah bencah buatan sebagai alternatif kepada sistem pembetungan bagi skop ekonomi, kewangan, perundangan, penilaian alam sekitar dan impak sosial 10-07-202031-08-2021 Penyelidik Bersama
kesan pelaburan langsung asing dan perdagangan antarabangsa sub sektor perkhidmatan terpilih ke atas agihan pendapatan: kajian empirikal di negara perkongsian ekonomi komprehensif serantau (rcep) 01-12-201831-05-2021 Ketua Projek
kajian impak sosioekonomi dan prospek masa hadapan pekebun kelapa sawit di kawasan hulu paka, dungun, terengganu 12-12-201720-09-2020 Penyelidik Bersama
latihan untuk penyertaan belia orang asli sebagai pekebun kecil kelapa sawit: kajian kes di kampung orang asli sungai mai, jerantut, pahang 12-12-201712-09-2020 Penyelidik Bersama
conversion of peatlands to oil palm cultivation: balancing smallholder’s economic benefits versus environmental sustainability 12-12-201712-06-2020 Ketua Projek
pembangunan modul local champions untuk pendayaupayaan belia b40 luar bandar ke arah transformasi nasional 2050 (tn50) tajuk program : pengupayaan modal insan b40 transformasi nasional 2050 (tn50) 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
pengurusan counter propaganda (gerak saraf) laporan negatif isu kelapa sawit melalui youtube untuk komuniti pekebun sawit dan pegawai mpob atas talian 04-12-201704-12-2019 Penyelidik Bersama
program: sea level rise: climate change impacts, adaptation and vulnerability in malaysia. projek: local knowledge of coastal community to sea level rise and climate change 04-01-201603-07-2019 Penyelidik Bersama
kekangan penerbitan akademik ukm 16-04-201815-04-2019 Penyelidik Bersama
membangunkan model pemindahan teknologi dan produktiviti pekebun kecil sawit persendirian: analisis persamaan struktur (structural equation model/sem) 01-08-201631-01-2019 Ketua Projek
the social, economic and health profile of sg tekai orang asli communities 01-12-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
model kesedaran dan keprihatinan belia terhadap isu perubahan iklim di malaysia 01-05-201630-04-2018 Penyelidik Bersama
women human capital requirements for the sarawak corridor of renewable energy (score) 01-08-201531-12-2017 Penyelidik Bersama
kajian impak keberkesanan pelaksanaan program di bawah pbkp kepada ngo 01-02-201531-12-2017 Penyelidik Bersama
dynamic comparative modeling on factors affecting fdi inflows between malaysia and selected asean+3 countries 01-07-201431-12-2017 Penyelidik Bersama
pengurusan counter propaganda (gerak saraf) laporan negatif isu kelapa sawit melalui youtube untuk komuniti pekebun sawit dan pegawai mpob atas talian 04-12-201704-12-2017 Penyelidik Bersama
redefining the well-being of the orang asli of peninsular malaysia and benchmarking against the maoris of new zealand 02-11-201501-11-2017 Penyelidik Bersama
integriti orang tengah dalam rantaian pengeluaran pekebun kecil kelapa sawit 01-10-201501-10-2017 Penyelidik Bersama
cabaran kenaikan kos sara hidup dan pemerkasaan isi rumah b40 01-09-201631-08-2017 Penyelidik Bersama
pemerkasaan ekonomi belia orang asli: kajian kes di kampung orang asli mai, jerantut, pahang 01-10-201501-07-2017 Penyelidik Bersama
modal manusia dalam ekonomi membangun 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian impak program tunjuk ajar dan nasihat sawit (tunas) dalam meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit luar bandar 01-09-201401-09-2016 Ketua Projek
bantuan bencana dan ketersediaan: membangunkan `program kesiapsiagaan keluarga` menghadapi bencana banjir 01-04-201530-04-2016 Penyelidik Bersama
kesihatan komuniti orang asli dalam ekosistem pembangunan terancang tasik bera 01-08-201330-01-2016 Penyelidik Bersama
mendokumentasikan persempadanan dan hak milik tanah ncr komuniti bidayuh di sarawak melalui kaedah pemetaan berpenyertaan (participatory mapping) 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
perletakan strategik pusat membeli belah dalam pembangunan kawasan setempat : suatu kajian lanjutan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dan penerbitan bidang sumber manusia 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penilaian program pembangunan bersepadu luar bandar 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): abd. hair bin awang 01-01-201431-03-2015 Penyelia
program ukm-pintar green rose 01-08-201331-01-2015 Penyelidik Bersama
kesepaduan sosial negara 01-02-201231-01-2015 Penyelidik Bersama
kelestarian hub halal malaysia: inovasi dan pengantarabangsaan industri pembuatan makanan bumiputra islam 01-06-201231-12-2014 Ketua Projek
foreign labour in malaysia`s economic transformation 01-10-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
projek green rose 01-12-201229-05-2014 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dan penerbitan bidang sumber manusia 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: abd. hair bin awang 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kepuasan twrhadap sistem penyampaian oleh pelajar pascasiswazah antarabangsa: penilaian oleh stakehoder utama universiti 01-06-201131-12-2013 Ketua Projek
membina indeks mengukur kebebasan maklumat di malaysia: kajian kes di lembah klang 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
penilaian semula model tingkahlaku inovatif pekerja mahir tempatan: kajian di zon industri terpilih 06-06-201105-12-2013 Ketua Projek
"ukm-pintar sekolah hijau green rose" 01-03-201230-09-2013 Penyelidik Bersama
ciri-ciri perletakan strategik pasaraya sebagai pemangkin pembangunan kawasan 15-03-201014-03-2013 Penyelidik Bersama
the green rose programme for primary schools: a collaboration between ukm and pintar foundation 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
ukm-uem green programme: engaging communities and schools in nusajaya, iskandar, johor and mobilising them to act on climate change 01-09-201029-02-2012 Penyelidik Bersama
ke arah membentukan hubungan etnik di malaysia (mesra) 01-12-200930-11-2011 Penyelidik Bersama
graduates labour market study 01-06-200830-11-2011 Penyelidik Bersama
persepsi majikan terhadap graduan ukm 01-07-200930-06-2011 Penyelidik Bersama
the green rose programme 23-09-201031-03-2011 Penyelidik Bersama
projek latihan kajitindak kepenglibatan komuniti (community participatory action research training) 01-04-201031-12-2010 Penyelidik Bersama
keberkesanan program latihan di bawah kumpulan wang pembangunan sumber manusia (kwpsm) 01-10-200731-12-2010 Penyelidik Bersama
penyertaan dan pemerkasaan komuniti sempadan tebudu, daerah serian dan sirikin, daerah bau, sarawak: implikasi pembangunan komuniti 01-09-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
pemindahan kepakaran (pengetahuan) kepada pekerja mahir bumiputera di industri berteknologi tinggi (technopole) cyberjaya taman teknologi, kulim 01-08-200731-07-2009 Ketua Projek
daya saing pekerja dalam sektor perkhidmatan di malaysia 01-12-200631-05-2009 Penyelidik Bersama
nilai sosial, keyakinan diri dan imej pendidikan teknik dan latihan vokasional 02-05-200530-08-2006 Ketua Projek
- 15-11-2019 Penyelia