Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
profil pesakit warga emas di klinik optometri universiti kebangsaan malaysia 30-01-202029-11-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan kit terapi push-up menggunakan teks bahasa malaysia berkait dan tak berkait serta keberkesanan berbanding terapi push-up dengan sasaran konvensial dalam kalangan dewasa muda 30-01-202029-11-2020 Ketua Projek
pembangunan soal selidik pengetahuan, sikap dan amalan (kap) gangguan penglihatan kanak-kanak dalam kalangan ibu bapa dan penjaga 16-01-202015-11-2020 Penyelidik Bersama
pengaruh pencahayaan bilik darjah terhadap fungsi visual murid penglihatan terhad 13-10-201612-10-2019 Penyelidik Bersama
insiden dan rawatan kes kekurangan konvergens dan kekurangan akomodasi dalam kalangan pesakit di klinik optometri ukm 08-02-201807-12-2018 Ketua Projek
pembentukan modul rehabilitasi membaca untuk murid ketidakupayaan penglihatan 31-03-201630-03-2018 Penyelidik Bersama
status akomodasi dan vergens murid sekolah menengah di sekitar kuala lumpur 16-03-201715-01-2018 Ketua Projek
kualiti perkhidmatan rehalibitasi penglihatan terhad di ukm- berdasarkan perspektif pesakit 23-02-201722-11-2017 Penyelidik Bersama
the effect of optimum correction on vision response time among low vision schoolchildren 15-12-201614-05-2017 Penyelidik Bersama
association between visual functions and self-reported orientation and mobility (o&m) scores among schoolchildren with low vision 13-10-201612-03-2017 Ketua Projek
meningkatkan kpi penerbitan kumpulan penyelidikan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
empowering special educators for visually impaired students to conduct effective training using low vision devices 15-03-201409-09-2016 Penyelidik Bersama
kesan permainan video nintendo 2d dan 3d ke atas fungsi penglihatan kanak-kanak sekolah 14-08-201413-08-2016 Penyelidik Bersama
accommodation and convergence reserves and demands in low vision children 12-11-201511-03-2016 Ketua Projek
ukm-child activity of daily living index: its use as a tool to measure vision rehabilitation training impact 01-09-201329-02-2016 Ketua Projek
status penglihatan binokular dan fungsi akomodasi dalam kalangan pelajar tingkatan 4 dan 5 maahad integrasi tahfiz sains dan teknologi klang 12-03-201511-11-2015 Ketua Projek
implementasi modul penggunaan alat bantuan penglihatan terhad dalam kalangan pembantu pengajar di smpk setapak 07-06-201406-04-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan kumpulan penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
adakah strabismus kongenital dan perolehan menggangu keseimbangan sistem vestibular periferi? satu kajian rintis 18-04-201417-01-2015 Ketua Projek
commet : program pembudayaan keusahawanan untuk siswa bidang kesihatan 01-04-201431-12-2014 Penyelidik Bersama
menentukan kesahan soal selidik lv prasad-functional vision versi kedua yang diterjemah ke bahasa malaysia 07-04-201407-12-2014 Penyelidik Bersama
does prior knowledge & entrepreneurship important in cmie modules 01-06-201202-12-2014 Penyelidik Bersama
kajian awal: kesan strabismus (juling) ke atas videonystagmografi (vng) (ujian okulomotor) 11-01-201411-11-2014 Penyelidik Bersama
development of reading performance in children with dyslexia 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
meningkatkan kpi kumpulan penyelidikan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
corak penggunaan komputer dan permaninan video dalam kalangan kanak-kanank dan kesedaran tentang kesan penggunaanya terhadap penglihatan 01-05-201301-02-2014 Ketua Projek
the impact of dimentional autostereoscopic gaming on children visual function 20-08-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
optimizing vision performance of low vision with nystagmus through effective treatment 21-06-201120-12-2013 Penyelidik Bersama
reading performance among school children with nystagmus using single (contact lens or null zone) and combined treatment 01-01-201215-08-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan model pengesanan dan rawatan baru rabun warna bagi mengelak kemalangan jalanraya 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
visual function, retinal morphology and retinal sensitivity in refractive and strabismic and amblyopes 01-05-201330-06-2013 Penyelidik Bersama
corak perkhidmatan rehabilitasi penglihatan binocular dan penglihatan terhad di kalangan optometris di malaysia: kajian tinjauan 01-09-201230-06-2013 Ketua Projek
development of activities of daily living (adl) index to measure impact of vision impairment on schoolchildren with vision disability 16-05-201114-11-2012 Penyelidik Bersama
use of contact lenses for vision correction of children with mystagmus 16-05-201115-05-2012 Ketua Projek
vision performance using spectacles and contact lens in congenital nystagmus 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
- 17-03-2020 Penyelia