Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
indeks inovasi inklusif sebagai pengukuran baharu ketaksamaan pendapatan di malaysia 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
tajuk program : multidimensional approach to uplifting social wellbeing of malaysian b40 [lrgs mrun/f1/02/2019] tajuk projek : policy evaluation: effectiveness and sustainability of b40 programmes 01-02-201931-10-2022 Penyelidik Bersama
kelestarian pengeluaran padi: mengukur kecekapan teknik di bawah amalan sistem pengurusan perosak bersepadu (ipm) 15-10-202115-10-2022 Ketua Projek
migrasi dan pekerja asing di malaysia 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
buruh asing di malaysia: kajian impak terhadap pasaran buruh, produktiviti, prestasi makroekonomi dan suatu penilaian dasar 01-02-201831-01-2021 Ketua Projek
pemerkasaan b40 melalui literasi ekonomi: perspektif pelajar institusi pengajian tinggi 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
kesan deregulasi tambang bas terhadap kecekapan perkhidmatan bas/van sekolah 01-05-201630-04-2018 Penyelidik Bersama
modal manusia, teknologi dan prestasi industri berasaskan minyak kelapa sawit di malaysia 01-10-201501-01-2018 Penyelidik Bersama
analyzing green jobs employment and the impact of green economy to the change in employment 01-08-201431-01-2017 Ketua Projek
sumber baru penjanaan kekayaan dan keperluan kemahiran bagi ekonomi berpendapatan tinggi 01-11-201331-10-2016 Penyelidik Bersama
modal manusia dalam ekonomi membangun 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
development of the malaysian environmental input-output database for climate change policy analysis 01-04-201430-06-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dan penerbitan bidang sumber manusia 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
economics, social impacts and policy imperatives for sustainable water and wastewater treatment 01-08-201131-01-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dan penerbitan bidang sumber manusia 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
modal sosial dan agihan pendapatan isi rumah di malaysia 06-06-201106-03-2014 Ketua Projek
penentu penyeliaan penyelidikan efektif di ukm 01-04-201131-12-2013 Penyelidik Bersama
impak globalisasi terhadap struktur pasaran buruh 01-12-200930-11-2012 Penyelidik Bersama
sources of output change in malaysia 1991-2005 01-03-201131-08-2012 Ketua Projek
valuing the impact of rationalising fuel subsidy on malaysian macroeconomic performance, income distribution and pverty incidence 01-11-201131-01-2012 Ketua Projek
valuing the impact of rationalising fule sudsidy on malaysian macroeconomic performance, income distribution and poverty incidence 01-11-201131-01-2012 Ketua Projek
kajian pencapaian prestasi kakitangan akademik ukm 01-02-201131-01-2012 Ketua Projek
kajian pencapaian prestasi kakitangan akademik ukm 01-06-201031-12-2011 Ketua Projek
updating the 1995 and 2005 malaysian input-output table by using the ras methods 21-12-200620-12-2007 Ketua Projek