Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
indicators for ethical assessment of modern biotechnology applications in malaysia 15-08-201714-11-2020 Penyelidik Bersama
adaptation of model vaccine development and processing technology for syariah compliance vaccine production 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
indikator sosial untuk persijilan vaksin halal (social indicators for halal vaccine certification) 01-02-201831-10-2020 Ketua Projek
sistem e-bida citra berasaskan syariah 01-08-201831-07-2020 Penyelidik Bersama
model kelestarian interaksi manusia dan alam sekitar (kimas) berasaskan amalan kelestarian orang asli 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
national guideline on ethics of modern biotechnology 01-02-201811-11-2019 Penyelidik Bersama
modelling successful technology transfer from research to industry in the malaysian agro-biotechnology sector. 01-02-201811-11-2019 Penyelidik Bersama
- 01-09-201731-08-2019 Ketua Projek
impak industri perlancongan terhadap kelestarian tradisi islam di langkawi 01-05-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan rangka kerja fiqh alam sekitar 10-08-201509-02-2018 Penyelidik Bersama
role of perceived value in sustaining recycling behaviour: a case study of putrajaya 01-08-201431-01-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan sistem pentaksiran holistik hasil pembelajaran program 01-01-201631-12-2017 Penyelidik Bersama
alternative paradigm and innovation in engineering education: a model for islamic engineering education in the muslim countries 01-08-201431-12-2017 Penyelidik Bersama
model cinta ilmu berasaskan ciri-ciri muslim cemerlang untuk mentransformasikan modal insan 16-12-201315-06-2017 Penyelidik Bersama
develoment of an ethics framework for gene technology in malaysia 16-12-201331-05-2017 Penyelidik Bersama
kesepaduan pendidikan stem dengan sistem nilai islam dalam pendidikan tinggi negara 10-11-201409-05-2017 Penyelidik Bersama
transformasi tingkah laku melayu islam ke arah kelestarian alam sekitar berasaskan nilai islam 01-11-201430-04-2017 Ketua Projek
enhancing solid waste management practices using combination of theory of planned behaviour and neural linguistic programming 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
investigating the factors that contribute to the controversy surrounding public acceptance of the release of genetically modified mosquitoes in malaysia 20-05-201319-11-2016 Penyelidik Bersama
melonjak penerbitan dalam peradaban islam 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
disiplin peradaban islam asas pemerkasaan ilmu 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pelaksanaan dan pemantauan kursus citra 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
model i-esq dalam membangunkan modal insan masyarakat islam di malaysia 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
islamic environmental ethics: addressing the phenomenon of consumer culture in malaysia 01-11-201330-04-2016 Ketua Projek
program penyelidikan dan penerbitan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kajian kepenggunaan ke arah pemerkasaan perlindungan kendiri pengguna 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
mengarus perdanakan disiplin dan peradaban islam 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
exploration of values, social and legal aspects of current development in science and technology 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kompleksiti governans alam sekitar dan perbandaran: kefahaman, pendekatan dan pengalaman menangani kompleksiti dalam konteks wilayah perbandaran (urban regions) ke arah melengkapi ushaha pembangunan lestari 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dalam peradaban islam 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kajian pelaksanaan kursus mata pelajaran pengajian umum fasa 2 14-08-201328-02-2015 Penyelidik Bersama
kajian impak penerimaan dan pematuhan masyarakat terhadap keputusan jawatankuasa fatwa majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam malaysia 09-04-201409-12-2014 Penyelidik Bersama
muslim environmentally ethical behavior (eeb) model based on islamic ethical values 04-04-201203-04-2014 Ketua Projek
lonjakan penyelidikan dalam peradaban islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemerkasaan disiplin peradaban islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
a study of values and societal aspects of contemporary developments in science and technology 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pengurursan penyelidikan dan penerbitan ppu 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
kajian asas kompleksiti governans alam sekitra: perspektif, kaedah, cara dan tindakan pengukuhan aspek keadilan, kesejahteraan dan kesaksamaan alam sekitar ke arah melengkapi usaha pembangunan lestari 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :mashitoh binti yaacob 01-03-201328-02-2014 Penyelia
exploring the pathways of malaysian public sustainable development values construction 21-06-201120-12-2013 Penyelidik Bersama
ethical business practices: a comparative study between the various business domains 19-12-201118-12-2013 Ketua Projek
defining malaysian ethic core values to construct local sustainable development shared values 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
informal recycling activities in universiti kebangsaan malaysia (ukm) 01-09-201131-08-2013 Ketua Projek
pendidikan kelestarian dan keusahawanan pencetus budaya inovasi 3r 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran kursus pembangunan diri dalam memupuk kemahiran komunikasi pelajar 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
profesionalisme akademik: pengertian dan pengamalan menurut warga ukm 01-08-201031-01-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan pelan jaminan kualiti ukm 15-07-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
exploring the phenomenon of consumer society of cvonsumer culture in relation with consumption ethics 08-08-201107-08-2012 Ketua Projek
the international business education and research: the strategic planning for sustainability of malaysia top business school (ukm-gsb) 15-07-200914-07-2012 Penyelidik Bersama
pemerkasaan identiti melayu melalui peradaban islam 01-12-200931-05-2012 Penyelidik Bersama
the adaptation of instrument for measuring the influence of contextual aspects on malaysian muslim's enviromentally ethucal behaviour (eeb) 01-11-200930-04-2012 Ketua Projek
transformation in environmental concern: from policy to society-driven 01-02-201131-01-2012 Ketua Projek
kajian kebolehpercayaan input pelajar untuk maklum balas sistem penilaian pengajaran kursus (sppk) 15-07-200914-01-2012 Penyelidik Bersama
buku projek "malaysia in transformation economy, politics & society" 01-09-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan kaedah pengajaran kursus zzzt1043 hubungan etnik di ukm 01-08-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
transisi ke arah kampus lestari 01-07-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
keberkesanan kursus persekitaran dan kesihatan (zzzt2323) dalam meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar terhadap isu-isu persekitaran dan kesihatan 16-07-200915-07-2011 Penyelidik Bersama
developing a module of teaching and learning on enviromental education: modeling the science-technology-society (s-t-s) and outdoor approach 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
sistem governans untuk ukm zero waste campus 01-09-200928-02-2011 Penyelidik Bersama
promoting bioethic awareness and education 01-03-201031-12-2010 Penyelidik Bersama
integrating generic competencies into core university course (ethnics relations and titas) 01-07-200931-12-2010 Ketua Projek
pembentukan komuniti lestari di universiti kebangsaan malaysia dan kampus ipt sejagat: dasar, prinsip dan pelan tindakan 01-06-200831-12-2010 Penyelidik Bersama