Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kajian keperluan bahasa inggeris, penjagaan imej, kesantunan dan protokol di kalangan sukarelawan sukan sea 2017 01-03-201701-03-2018 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
metodologi pembangunan pengkalan data akustik alat muzik tradisional melayu 01-12-201330-11-2014 Penyelidik Bersama
pembinaan pangkalan data korpus kata kerja bahasa asing 15-07-200731-12-2007 Ketua Projek