Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
hutang dalam kalangan belia dan kelestarian kehidupan 01-06-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
the role of islamic microfinancing in promoting financial inclusion in malaysia 01-06-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
bumiputera financial behaviour towards investment in education 01-06-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem 03-12-201902-12-2020 Penyelidik Bersama
buruh asing di malaysia: kajian impak terhadap pasaran buruh, produktiviti, prestasi makroekonomi dan suatu penilaian dasar 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
kaedah pengajaran dan pembelajaran berkesan dalam era pendidikan 4.0 01-07-201930-06-2020 Ketua Projek
kaedah pengajaran dan pembelajaran berkesan dalam era pendidikan 4.0 01-07-201930-06-2020 Ketua Projek
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
kesan deregulasi tambang bas terhadap kecekapan perkhidmatan bas/van sekolah 01-05-201630-04-2018 Ketua Projek
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
a panel data approach to the measurement of technical efficiency and its determinants in malaysian manufacturing small and medium enterprises 01-04-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
permintaan terhadap pelancongan kesihatan di malaysia 01-07-200731-12-2007 Ketua Projek