Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
mengurus insan: ibrah peribahasa melayu 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
stres: cabaran kehidupan dan organisasi 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
impak covid-19 terhadap insan 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pengukuran budaya organisasi ukm menggunakan model ocai 01-07-202031-12-2020 Penyelidik Bersama
sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor pembuatan malaysia 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
a green strategic innovative model for smes (g-sims) 15-08-201714-02-2020 Ketua Projek
a supply chain integrity capabilities framework for halal food 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
kajian mengurus ketegangan dan keganasan dalam masyarakat pelbagai etnik 21-06-201331-12-2016 Penyelidik Bersama
arc of integration and halal food integrity 16-12-201315-10-2016 Ketua Projek
enhancing management towards organizational strategy implementation success 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
1malaysia endless possibilities food park (1mepfp) 01-12-201331-05-2016 Ketua Projek
intelligent quality assurance modelling for halal food integrity (i-haqam) 20-05-201318-11-2015 Ketua Projek
contemporary issues in organization strategic management 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dan penerbitan bidang sumber manusia 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
a new integrated business model of malaysian credit card deliquency 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
kajian impak perundingan (ria) mengenai kelestarian migrasi akta kilang dan jentera, 1967 (akj1967) dan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan, 1994 (akkp 1994) 02-10-201301-10-2014 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
memperkasakan penyelidikan dan penerbitan bidang sumber manusia 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
analisis pekerjaan kakitangan pelaksana ukm 01-10-201230-09-2013 Penyelidik Bersama
hubungan stres di tempat kerja dan produktiviti: kajian ke atas kumpulan pentadbir fakulti di ukm 01-06-201031-05-2012 Ketua Projek
graduates labour market study 01-06-200830-11-2011 Penyelidik Bersama
stesenkerja ergonomik dan stres di tempat kerja: tinjauan terhadap industri perbankan dan pendidikan di malaysia 01-10-200730-06-2010 Ketua Projek
ciri-ciri usahawan yang berjaya dan berdaya saing 01-10-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
small and medium enterprises (smes) and entrepreneurship development: an integrated education and consulting program 01-11-200731-03-2008 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia