Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
status kesihatan, kualiti dan keperluan hidup di kalangan wanita b40 (luar bandar dan miskin bandar) di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
memperkasakan korpus undang-undang melalui penyelidikan dan penerbitan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian mengenai daya maju klinik bantuan guaman ukm dalam memberikan khidmat dan prasarana mediasi kepada komuniti 01-09-201431-08-2016 Penyelidik Bersama
penentuan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (problem based learning / pbl) terbaik dalam kursus undang-undang keterangan i (uk 4073) di fakulti undang-undang ukm 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
penggunaan kaedah simulasi melalui mock trial dalam kursus uk 4133 undang-undang keterangan dan prosedur di mahkamah syariah 1 di fakulti undang-undang: ke arah melatih kemahiran pengemukaan keterangan di kalangan pelajar. 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pengajaran penulisan pendapat undang-undang (legal opinion writing) yang sistematis sebagai kaedah pengajaran dan penilaian dalam subjek undang-undang kekeluargaan islam di fuu 01-07-201331-12-2014 Ketua Projek
kaedah `problem based learning` (pbl) dalam penderafan dokumen kontrak undang-undang sekuriti islam 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama