Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
natural user interface (nui) serious game model for post-stroke rehabilitation 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
visualisasi peribahasa berunsur ilmu sains dalam akal budi melayu melalui permainan interaktif dan animasi 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
model hibrid pengesanan imej pendua dalam perkomputeran awan berasaskan teknik mapreduce dan geometri imej 15-12-201714-06-2019 Ketua Projek
gamification-based programming learning framework 01-12-201430-11-2017 Penyelidik Bersama
schema matching using lexical and structural similarity in heterogeneous schema integration 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
design and usability evaluation of multimedia systems 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
teknik panorama realiti maya (prm) jenis kubus dalam persekitaran muzium maya 03-02-201402-07-2016 Penyelidik Bersama
design and usability evaluation of multimedia systems 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
inovasi dalam aplikasi pembelajaran berpusatkan pelajar bagi kursus pengenalan kepada teknologi maklumat di ftsm 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
design and usability evaluation of multimedia applications 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :amirah bt. ismail 01-03-201328-02-2014 Penyelia
bantuan kewangan bahan penyelidikan :amirah bt. ismail 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pendekatan hibrid (persidangan video) dalam pemantauan projek berkumpulan secara berkesan bagi program multimedia, ftsm 01-06-201201-02-2014 Penyelidik Bersama
metametadata architecture to support semantic search for personalised web based learning 19-12-201118-12-2013 Ketua Projek
an interactive & personalized news content for crime investigation (i-pcrime) 01-10-201030-09-2013 Penyelidik Bersama
analisa keperluan dan pembinaan aplikasi mobile tamadun islam dan peradaban 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
metamedata architecture to support pedagogic data description within web-based learning 15-03-201014-03-2012 Ketua Projek
penilaian kursus melalui pengukuran pencapaian hasil pembelajaran 01-06-201031-05-2011 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k007913 23-12-2021 Penyelia