Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
model pengajaran bagi penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan (pemancar) berasas teori beban kognitif 01-01-201101-12-2018 Ketua Projek
predicting changes in image using cluster co-occurrency features 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
aplikasi konsep scaffolding dalam rekabentuk antaramuka alatan pembangunan pengaturcaraan di ukm 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
makmal maya elektronik 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
classification-based method for representing simulatable flow chart diagram 01-09-200731-08-2009 Ketua Projek
- 15-11-2019 Penyelia