Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pengaruh motivasi membaca dan efikasi kendiri terhadap pencapaian kemahiran membaca bahasa arab dalam kalangan pelajar 01-12-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
pengukuhan dan pemerkasaan jati diri komuniti islam orang asli pahang 01-07-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
exploring students’ online learning experiences during covid-19 pandemic: a mixed-method research 01-06-202130-11-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan indeks jati diri bahasa melayu rakyat malaysia 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
kesalahan sintaksis dalam pembinaan pola ayat bahasa arab dalam kalangan pelajar 01-05-201931-07-2021 Ketua Projek
pemerkasaan penerbitan dan penarafan jurnal pendidikan malaysia 01-07-201831-03-2021 Penyelidik Bersama
buku `jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan` 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
analisis keperluan modul pengecaman konsonan arab dalam kalangan murid non muslim 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
melonjakkan penerbitan: isu dan cabaran ahli akademik muda 01-02-201831-01-2019 Penyelidik Bersama
model penyusunan urutan konsonan arab mengikut pelat lisan bahasa china 01-08-201631-07-2018 Ketua Projek
hubungan strategi pembelajaran kosa kata (spk) arab dan penguasaan aspek kosa kata arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama 01-06-201530-11-2017 Penyelidik Bersama
pembangunan indeks jati diri pelajar aliran pendidikan di institusi pengajian tinggi awam malaysia 02-11-201501-11-2017 Penyelidik Bersama
penerapan maqasid syariah dalam gaya hidup profesional muslim bagi membina kesejahteraan spiritual 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
memperkasakan dan mmbudayakan penerbitan dalam kalangan ahli fakulti pendidikan 15-06-201530-09-2016 Ketua Projek
kajian indeks syariah malaysia (bidang pendidikan) 2015 18-08-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
kerangka model dan domain guru pendidikan islam berkesan di malaysia 01-04-201330-09-2015 Ketua Projek
research acculturation collaborative effort (race)-mentor: nik mohd rahimi bin nik yusoff 05-06-201408-09-2015 Mentor
research acculturation collaborative effort (race)-mentor: nik mohd rahimi bin nik yusoff 27-06-201430-06-2015 Mentor
memperkasa dan membudaya penerbitan dalam ahli fakulti 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
modul belajar-cara-belajar bahasa melayu untuk pelajar warganegara asing di ipta malaysia 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
memperkasakan pengajaran dan pembelajaran melalui penyelidikan 01-01-201331-03-2014 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan: nik mohd rahimi bin nik yusoff 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pembinaan formula kebolehbacaan bagi mengukur bahan bacaan arab untuk pelajar bukan arab 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
pemantapan kemahiran menulis tesis pelajar siswazah melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
i-folio: integration of teaching, learning, mentoring and content management via social networking tools 01-10-201031-03-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan laman sesawang kemahiran mendengar bahasa arab (maharat istima` al-fahm): mendokong dasar e-pembelajaran di ukm 01-06-201031-12-2012 Penyelidik Bersama
pembangunan modul pembelajaran berasaskan projek dalam kurikulum standard sekolah rendah (kssr) bahasa melayu 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
kepelbagaian unsur pedagogi dalam meningkatkan kefahaman konsep dan kesediaan belajar sejarah 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan model kompetensi guru tilawah al-quran 01-06-201030-06-2012 Penyelidik Bersama
penilaian dan penyusutan urutan konsonan arab mengikut pelat bahasa melayu 15-03-201014-03-2012 Ketua Projek
t-folio: sistem pengurusan portfolio pengajaran ipt di malaysia 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan modul peningkatan sahsiah dalam kalangan pelajar fakulti pendidikan 01-07-201031-12-2011 Ketua Projek
pembelajaran bahasa arab dalam kurikulum al-azhar di sekolah menengah agama bantuan kerajaan 01-06-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
sumbangan peradaban arab-islam terhadap masyarakat melayu di malaysia 01-06-200831-12-2011 Penyelidik Bersama
inovasi pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran guru bahasa melayu sekolah menengah 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
pembinaan dan penilaian modul pembelajaran kemahiran bahasa arab di luar bilik kuliah 01-06-201031-05-2011 Penyelidik Bersama
pandangan ibu bapa melayu terhadap pendidikan agama dan pendidikan bahasa arab di madrasah dan masjid: satu kajian di singapura 01-01-200831-03-2011 Penyelidik Bersama
modul kemahiran pentaksiran berdasarkan sekolah dalam kalangan guru bahasa (bahasa melayu, inggeris dan arab) 01-01-200830-06-2010 Penyelidik Bersama
pembangunan perisian kurikulum model j-qaf untuk sekolah rendah kebangsaan di malaysia 01-01-200830-06-2010 Penyelidik Bersama
pembangunan dan penilaian modul belajar-cara-belajar bahasa penuntut asing di ipt malaysia 01-10-200730-06-2010 Penyelidik Bersama
model pengajaran dan pembelajaran konsonan b. arab mengikut lisan bahasa melayu 01-10-200730-06-2010 Ketua Projek
penilaian kesesuaian pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa arab model j-qaf di sekolah kebangsaan 01-10-200730-06-2010 Ketua Projek
development and evaluation of mobile content for the postgraduate students 01-06-200831-05-2010 Penyelidik Bersama
inovasi pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam kbsm: pembangunan modul p&p berasaskan masjid (mosque based teaching and learning) 01-10-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab di sekolah-sekolah menengah di bawah kementerian pelajaran malaysia 01-08-200831-08-2009 Penyelidik Bersama
pembinaan inventori strategi pembelajaran bahasa melayu dan bahasa inggeris pelajar cemerlang 01-11-200631-03-2009 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pengajian dan pembelajaran pendidikan islam sekolah menengah berasaskan web 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
peniaian kurikulum j-qaf (jawi, quran, arab, fardhu ain) di sekolah rendah kebangsaan dan pembangunan model pengajaran dan pembelajaran j-qaf yang berkesan 01-11-200631-10-2008 Penyelidik Bersama
sikap pelajar terhadap guru bahasa permulaan 01-09-200501-03-2007 Ketua Projek
- 15-11-2019 Penyelia